Beweging

“A walk a day keeps the doctor away

deze uitspraak is een variant op het bekende gezegde: “an apple a day keeps the doctor away”.

Dat bewegen goed voor ons is, dat weten we allemaal wel. Inmiddels is ook bij vrijwel iedereen bekend dat het een positieve invloed heeft op ons psychisch welbevinden. Zo zijn er bijvoorbeeld hardloopgroepjes voor mensen met psychische klachten om zich fysiek en mentaal beter te gaan voelen.

Yano en Oishi onderzochten of beweging een manier kan zijn voor HSP om hun depressieve klachten te verminderen. Daartoe ondervroegen ze 275 studenten (135 mannen en 140 vrouwen). Zij vulden de Japanse versie van de HSP-vragenlijst in (HSPS-J19), een vragenlijst over hun depressieve klachten en de hoeveelheid beweging die zij elke week hadden.

Depressie

Een depressie is een abnormale verstoring in emoties of stemming die gekenmerkt wordt door verlies  van levenslust en/of zware neerslachtigheid. Lees ook dit blog over hoogsensitiviteit ten opzichte van depressiviteit: https://hoogsensitief.nl/depressiviteit-en-hoogsensitiviteit/

Door het verlies aan levenslust onderneemt de depressieve persoon vaak minder activiteiten. Zowel sociale als sportieve. Dit effect is ook terug te zien in het onderzoek van Yano en Oishi. Hoe hoger studenten scoorden op depressieve klachten hoe minder fysieke beweging ze per week hadden.

 

HSP en depressieve klachten

Dit onderzoek laat – net als vele andere onderzoeken – zien dat HSP vaker depressieve klachten ervaren. Echter blijkt dat dit versterkt wordt als er weinig fysieke activiteit per week is. HSP die wel fysiek actief zijn, hebben minder depressieve klachten

 

HSP en beweging

Uit het onderzoek lijken HSP ook minder te bewegen dan niet-hoogsensitieve studenten. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken kan hebben met de overweldigende impact die stimuli kunnen hebben op hoogsensitieve mensen. In een sportschool met harde muziek, onverwachte geluiden (van bijvoorbeeld apparaten) wordt de gevoeligheid voor geluid al flink op de proef gesteld. Doordat er vaak veel mensen bij elkaar aan het sporten zijn, kan je als HSP ook last hebben van alle emoties die je bij al deze mensen voelt. Of wellicht heb je last van de aanrakingen die soms per ongeluk in een drukke groep voorkomen; tast-overweldiging.

 

Interoceptieve prikkels

Ook signalen van binnenuit je lichaam kunnen je overweldigen. Bijvoorbeeld je hartslag, het gevoel te moeten plassen of honger hebben zijn signalen uit je lichaam. Dit worden interoceptieve signalen genoemd. Als je die informatie heel duidelijk waarneemt (niet iedereen voelt dit even sterk) dan kan een verhoogde hartslag tijdens het hardlopen heel overweldigend zijn.

 

Goed willen doen

Mogelijk zijn ook groepslessen en teamsporten voor sommige HSP overweldigend omdat het hen een psychologische druk kan geven. Ze willen het graag goed doen. Geen fouten maken, maar ook niet iets doen waar anderen een negatieve mening over hebben. Tijdens het sporten kan dit (naast de andere gevoeligheden) dan tot stress leiden.

 

Soort activiteiten

Yano en Oishi concluderen dat het voor HSP belangrijk is om voldoende beweging te krijgen, omdat het hun depressieve klachten kan verminderen. Fysieke activiteit met een lage intensiteit (om die hoge hartslag te vermijden) en weinig fysiek contact met anderen (vanwege tast-overweldiging) is daarbij aan te raden. Ze opperen activiteiten zoals een stevige wandeling, jogging, tafeltennis of yoga. Op 15 mei 2021 plaatsen we een blog over een onderzoek naar de werking van yoga bij hoogsensitieve studenten.

 

Bron:

Yano, K., & Oishi, K. (2018). The relationships among daily exercise, sensory-processing sensitivity, and depressive tendency in Japanese university students. Personality and Individual Differences, 127, 49-53.

Esther Bergsma is initiator van Hoogsensitief.NL, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, spreker en trainer. Ze schreef onder andere “Het Hoogsensitieve Brein“, waarin zij wetenschappelijke inzichten over Hoogsensitiviteit helder vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Bekijk haar boeken hier. Ze traint professionals in het beter begrijpen en begeleiden van hoogsensitiviteit. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest