Deel 4. Binnenste buiten leven: Je empathisch vermogen en je eigen identiteit bewaren

Empaat of HSP?

In het eerste deel van deze serie van zes blogs over de relatie tussen energie en empathie, schreef ik over het feit dat ons persoonlijke energieveld zich met de energievelden van andere mensen, omstandigheden en zelfs locaties kan vermengen. Als dat onbewust plaatsvindt is het mogelijk dat er, zeker bij hoogsensitieve, zeer empathische mensen, verwarring ontstaat.
Empathie, het je goed kunnen inleven in de gedachten- en belevingswereld van anderen, is op zich een positieve eigenschap. Maar je kunt ook ongemerkt letterlijk in de huid van anderen kruipen. Gevoelens en gedachten van iemand anders gaan ervaren als ware ze van jou zelf. Als je dat niet in de gaten hebt, kan het, zeker op langere termijn, verregaande negatieve gevolgen hebben.

Het spons-en kameleon effect

In deel twee van de serie beschreef ik hoe belangrijk het is, wanneer je bovenstaande ‘energetische verwarring’ in de toekomst wilt gaan voorkomen, om jezelf heel goed te leren kennen. Je zeer bewust te worden van de invloed die mensen en situaties op jou hebben.
De optelling van de reactie op lastige omstandigheden in het heden en de (verborgen) emoties (uit het verleden) van jezelf en anderen die ze triggeren…vergelijk jezelf met een spons die verzadigd kan raken. Waar je je eerst slechts lichtelijk ongemakkelijk voelde in bepaalde omstandigheden omdat je onbewust de ervaring van anderen een beetje te intens in je opnam, kun je op den duur letterlijk de energie van anderen gaan belichamen (gronden in je eigen materie, in je fysieke wereld). Je ondergaat beetje bij beetje een ware metamorfose en verliest gaandeweg, onbewust, (een deel van) je eigen identiteit. Om die vaak onopgemerkt verloren gegane stukjes van jezelf te hervinden, is het belangrijk om te gaan begrijpen waar de emoties en gedachten die je ervaart hun oorsprong hebben.

Waar komen de emoties en gedachten vandaan?

Voel je jouw omgeving gewoon goed aan en is er iets persoonlijks in een situatie wat je diep raakt waardoor je je even niet meer jezelf voelt? Dan heeft iets in de buitenwereld je innerlijke wereld geraakt. Je identificeert je dan met iets of iemand. Richt je op de omstandigheden voor de oplossing. Doe wat je kan voor de ander, maar blijf bij jezelf. Verander een situatie.
Of ben je jezelf eigenlijk al kwijtgeraakt omdat je je de energie van (iemand in) je omgeving (de buitenwereld) volledig eigen hebt gemaakt? Dan is de buitenwereld jouw binnenwereld geworden. Je leeft nu dus (tijdelijk) buitenste binnen. De zoektocht hoe bij jezelf terug te keren, de spons uit te knijpen zodat er weer ruimte voor jezelf komt, is misschien iets ingewikkelder dan in het eerste geval. Maar als je rustig nadenkt over wat er in je omgeving gebeurt of wat je oppikt van mensen waar je je betrokken bij voelt, komt er meestal wel duidelijkheid. En kun je nieuwe grenzen gaan bepalen en bewaken.
Er kan echter nog iets heel anders aan de hand zijn. Bepaalde omstandigheden en situaties kunnen ‘energetische herinneringen’, waarvan je zelf vaak niet eens bewust bent dat ze in je lichaam opgeslagen liggen, activeren. De gedachten en emoties die daardoor naar de oppervlakte komen lijken in relatie tot de situatie waarin je nu verkeert ‘onverklaarbaar’. Ze zijn dat wel, maar de speurtocht naar de herkomst kan gecompliceerd zijn.

Identiteitsverlies

Grote kans dat je je in de drie bovengenoemde situaties, zeker de laatste, ‘anders’ gaat gedragen. Misschien bekruipt je het gevoel dat je jezelf eigenlijk niet meer herkent. Je vraagt je af waarom je bijvoorbeeld plotseling zo onzeker of angstig bent geworden. Of boos en geïrriteerd, terwijl je dat voorheen nooit was. Die veranderingen in jou kunnen ook problemen met je omgeving veroorzaken. Er ontstaan misverstanden met mensen waar je het voorheen prima mee kon vinden. Zij kunnen het gevoel krijgen dat ze opeens met een totaal andere persoonlijkheid te maken hebben. Terwijl je duidelijk ook nog vaak gewoon je oude vertrouwde zelf bent. Ze begrijpen deze wisselende gemoedstoestanden niet en maken zich zorgen.
Dat de meest subtiele fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele energie van anderen mensen dan jijzelf die buien bij jou teweeg kunnen brengen, dat wordt nog door weinig mensen serieus genomen. Het onbegrip en soms wanhoop van liefhebbende naasten kan in een extreem geval uiteindelijk zelfs tot een misdiagnose zoals bipolar of schizofrenie leiden.

Empathie en je vijf energielichamen

Als je jezelf of een ander denkt te herkennen in het bovenstaande, is het van fijn te leren inschatten waar de energie die iemand (onbewust) beïnvloedt maar niet karakteristiek voor die persoon is, vandaan komt. In deel drie heb ik beschreven hoe belangrijk het voor empathische mensen is om niet alleen je tastbare, fysieke lichaam, maar ook je vier onzichtbare energie lichamen ruimschoots aandacht te geven. Ons fysieke lichaam vraagt om een gezonde levensstijl, om de juiste voeding en beweging. Maar organismen, inclusief mensen, hebben ook ‘onzichtbare’ levensenergie, ook wel qi of chi genoemd. Alle levensvormen ‘lezen’ elkaar door middel van energievelden. Vanaf je geboorte bevind je je, meestal onbewust, in de collectieve belevingswereld van de onzichtbare energie van alles en iedereen. Stel het je voor als dat je, net als een (ouderwetse) radio, een ‘antenne’ hebt die dag en nacht ‘radiogolven’ opvangt. Je eigen station wil je natuurlijk ten alle tijden glashelder ontvangen. Dus moet je leren herkennen wanneer er ruis op je zender zit. En weten hoe aan de tuner te draaien zodat je snel weer bij je eigen kanaal terug kunt komen.

Buitenste binnen leven

Ik heb me zelf lang niet gerealiseerd dat ik, om in balans te blijven, naast mijn fysieke lichaam ook rekening moest gaan houden met andere ‘energielichamen’. Ik besefte niet dat elke ervaring in ons leven op vijf verschillende lagen binnenkomt. Dat energie van een ander soms ongemerkt of ongewenst binnen kan dringen. Zelfs letterlijk in je kan nestelen en zich eigen van je kan maken. De zeer empathische HSP en de empaat verwerken, bewust of onbewust, op intensere wijze dan de gemiddelde mens, naast fysieke ook etherische, emotionele, mentale en spirituele energie. Van zichzelf en van anderen. Dag en nacht.
Voor deze blogs ga ik ervan uit dat je goed voor je fysieke lijf zorgt en focus ik op de niet tastbare energielichamen die dus ook uit balans kunnen zijn of raken. In deel drie vertelde ik over het etherische energie lichaam, de ‘grenspost’ tussen je fysieke lichaam en de drie andere energielichamen. Die post kun je beter bewaken, wanneer je meer kennis vergaart over het hoe en waarom van ‘verstrikt raken tussen twee werelden’; je eigen binnenwereld en de (collectieve) energie van de buitenwereld.

Helderheid verkrijgen

Stel, je bent ‘uit je lichaam’ (emotioneel, mentaal of spiritueel instabiel), dan is het zaak zo snel mogelijk weer contact weten te maken met je basis, je eigen station (identiteit). Zelf emotionele, mentale en spirituele ruis te kunnen verwijderen, om vervolgens uitsluitend je eigen energie en identiteit in je lichaam te gronden (‘aarden’). Hoe verwijder je ruis als je nog niet eens weet waar die vandaan komt? Het is natuurlijk niet mogelijk om zo’n ingewikkeld en persoonlijk proces even in een blog uit te leggen. Het kan fijn zijn om daar met een energie coach mee aan het werk te gaan. Maar ik hoop je wel vast wat verder op weg te kunnen helpen door je een idee te geven.
Het belangrijkste is om eerst vast te stellen waar de ongewenste energie zijn oorsprong vindt. Uit te vinden via welk energielichaam die bij jou binnenkomt. Hebben de negatieve gevoelens die je ervaart een emotionele, mentale of een spirituele achtergrond? Dacht je over jezelf of over een situatie waar je zelf in zit of aan iemand anders toen je je minder prettig of verward begon te voelen? Probeer dan te achterhalen of je je eigen gevoelens of die van een ander ervaart. Werk in beide gevallen aan het weer terug in balans brengen van je mentale energielichaam.

Hoe breng en hou je je mentale energielichaam in balans?

Wanneer je je beseft dat het je gedachten zijn die jouw negatieve emoties aanwakkeren, weet je hoe je verder kunt. Als je ontdekt dat jouw onrust voortkomt uit negatieve gedachten patronen over jezelf of situaties waarin jij of anderen verkeren, kun je op een positieve manier aan de slag met je eigen negatieve gedachten. Als je hier zelf nog geen ervaring mee hebt, kan je dat samen met een energie coach doen. Uiteraard wil ik je hier toch graag alvast iets aanreiken. Het lezen van bijvoorbeeld het boek Jij bent de placebo van Joe Dispenza zal je vrij snel een eerste inzicht in deze materie geven. De meditatie in het boek zou ik achterwege laten, maar zijn uitleg over neuropaden in hoofdstuk zeven heeft mij persoonlijk enorm geholpen.

Is het mijn emotionele energielichaam dat uit balans is?

Wanneer je weet dat je je gewoon heel onprettig voelde en daarom pas begon na te denken over het waarom van dat gevoel, stop dan met het creëren van allerlei mogelijke scenario’s, en blijf bij je e-motie (energie in beweging). Verplaats je letterlijk in het gevoel wat je niet thuis kunt brengen. Waar voel je het in je lijf? Is het wel van jou? Het stellen van die vraag alleen al kan kalmerend werken. Soms schiet er iets of iemand in je hoofd. Dan is het hoogstwaarschijnlijk geen gecompliceerd persoonlijk proces dat er zich in je afspeelt. En kan de oplossing liggen in afstand nemen van een persoon of het loslaten van een situatie.
Als het wel van jou zelf is, begin je de emotie meestal intenser op een plek in je lijf te ervaren, en ebt deze niet zomaar weg. Dat vraagt om een persoonlijke ontdekkingsreis waarbij ik je hier op papier natuurlijk wederom helaas niet verder kan helpen. Wel kan ik je in blog vijf een voorbeeld van een specifieke emotie (angst) geven om en ander te verduidelijken.

Advocaat van de duivel

Voor ouders van hoogsenstieve kinderen (en ook voor vrienden en familie van een empaat) kan het een goed idee zijn om de ‘onoplosbare’ of ‘onverklaarbare’ problemen omtrent de identiteit van de ander eerst eens vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken. Wees eerlijk naar en over jezelf. Probeer je een situatie of negatieve gevoelens voor hen te verbergen? Voor deze mensen zijn de in de fysieke wereld door anderen verborgen gehouden problemen energetisch wel degelijk aanwezig. Als jij blijft ontkennen, voelen ze zich vaak niet meer veilig in jouw aanwezigheid. Ze weten het wanneer er tegen ze gelogen wordt. Het klinkt misschien vreemd, maar dat kost ze allemaal veel meer energie dan een moeilijke confrontatie aangaan of iets negatiefs verwerken. Durf de advocaat van de duivel te zijn om de situatie te verbeteren; heeft het kind (de ander) wel het probleem of reflecteert het jouw verborgen gehouden emoties en is het daarom in verwarring over zichzelf geraakt?

Terug naar jezelf (je in de fysieke wereld geaarde spirituele energielichaam)

Tenzij je geïsoleerd bent geraakt in een relatie met een narcistisch of psychopathische persoonlijkheid (daarover meer in blog zes) kun je ervan uitgaan dat je, hoe vervelend het ook kan zijn om je een speelbal van je emoties te zijn, zelf volledig greep op je gedachten wereld hebt. Je intelligentie (mentale energielichaam) kan je helpen uit te vinden waarom, wanneer en hoe emoties die je bewust en onbewust ervaart, je letterlijk uit je (energie)veld kunnen slaan.
Met energie gaan werken vereist liefdevolle aandacht, geduld, het lef om wat dieper te zoeken naar wat onder de oppervlakte schuilt en dat aan te gaan. Open durven staan voor in sommige gevallen een hele nieuwe levensfilosofie/wijze en gedragspatroon. Het kost tijd, maar al doende leer je. Op den duur wordt ‘meteen zelfonderzoek doen’ bij de eerste tekenen van ongemak je tweede natuur.
Met kinderen kan je dat spelenderwijs en op een creatieve manier aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het benaderen van de vier niet tastbare energielichamen als de verdiepingen van jullie ‘energiehuizen’. Bespreek hoe je die samen gaat opruimen en schoonmaken. Teken het huis. Leer het kind begrijpen dat, hoe gezellig het ook kan zijn, je niet zomaar alle deuren en ramen open kan laten staan. Waarom je, zelfs als je maar even weg bent, de deur toch op slot moet draaien. Voor de zekerheid. Ontvang in de toekomst alleen gasten als je zelf thuis bent.

BELUISTER HIER DIT BLOG

Zie ook de andere vijf delen van deze zesdelige serie blogs over energie en empathie:
Deel 1. HSP of Empaat?
Deel 2. Het spons en kameleon effect: hoe weer uit de huid van een ander te kruipen.
Deel 3. Leer je energieveld kennen: Empathie en je vijf energie lichamen.
Deel 5. Onverklaarbare angsten en angststoornissen: Wat hebben ze met empathie te maken?
Deel 6. ‘Opposites attract’: De empathische persoonlijkheid en de narcist of psychopaat.

DREE ANDREA
Tien jaar geleden had Dree nog nooit van de woorden empaat en hoogsensitief gehoord. Ze had geen idee waarom ze plotseling door uitputting en verwarring overmand werd. Een onverwachte ontdekkingsreis, van studeren met de sjamanen in Peru en een opleiding bij het Natural Gourmet Institute for Health and Healing in New York tot haar in 2018 voltooide training ‘Begrijp en Begeleid kinderen met hoogsensitiviteit’ bij Drs. Esther Bergsma volgde. De opgedane ervaringen gaven haar inzicht in de relatie tussen het persoonlijke energieveld en ons empathisch vermogen. Dree hervond balans en positieve energie door haar nieuwe kennis in praktijk te brengen. Inmiddels combineert ze eerdere werkzaamheden als filmmaker, schrijver, illustrator, chef en keramiste met het coachen van ‘anders’ gevoelige kinderen en volwassenen. Haar begeleiding werkt toe naar het leren gronden van uitsluitend jouw persoonlijke energielichaam in je lijf. Net zoals de huid dat is voor je fysieke lichaam, creëer je door dit zelfbewustzijn een natuurlijke bescherming voor je eigen emotionele en mentale (levens)energie. www.empaatofhsp.nl.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest