Als je als HSP meer wilt weten over de voor- en nadelen van je eigenschap op het werk, dan zijn er weinig boeken waar je terecht kunt. Elaine Aron heeft in haar klassiek geworden boek “Hoog Sensitieve Personen” wel een hoofdstuk geschreven over werkplek en beroepskeuze, maar er is geen volledig boek van haar hand verschenen, zoals ze dat op het terrein van de liefde wel uitgebracht heeft.

Daarom is het goed nieuws dat recent op de Nederlandse markt twee boeken zijn verschenen over en voor hoogsensitieve werknemers.

De hoogsensitieve werknemer

Pieter Offermans schreef het boek De Hoogsensitieve Werknemer. Hoe organisaties hun rendement verhogen met hoogsensitieve medewerkers”.

Zijn goed leesbare boek is opgedeeld in vier delen. In het eerste deel beschrijft hij bondig welke wetenschappelijke kennis over hoogsensitiviteit bekend is, zodat de lezer een goed beeld krijgt van deze eigenschap. In het tweede deel, genaamd uitdagingen, schetst Offermans een dag uit het leven van een hoogsensitieve werknemer. Vervolgens gaat hij in op de redenen waarom tot nu toe weinig aandacht is besteed aan hoogsensitieve werknemers. Een heel hoofdstuk gaat over de voor- en vooral nadelen van een kantoortuin. Overtuigend betoogt Offermans dat de kantoortuin voor geen enkele werknemer, laat staan voor hoogsensitieve, productief werkt.

In het derde deel van dit boek, getiteld oplossingen, wordt de optimale werkplek geïntroduceerd. Hij laat, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek, zien met welke eenvoudige aanpassingen veel resultaat behaald kan worden. Niet alleen in het beter laten functioneren van, door hun talenten onmisbare, hoogsensitieve werknemers. Maar ook omdat is gebleken dat het rendement van bedrijven daardoor stijgt. Het implementeren van zijn visie staat centraal in deel IV. Met concrete tips maakt hij het onmogelijk voor bedrijven om nog te zeggen dat ze wel willen veranderen, maar niet weten hoe.

 

Sterk voelen op het werk

Het boek “Sterk voelen op het werk. Handboek voor (hoog)sensitieve medewerkers” van Eveline Baar verscheen in 2017.

Baar is werkzaam als HR-manager en heeft haar kennis van allerhande modellen verwerkt in dit boek. Dit boek bestaat uit vijf delen. Het eerste deel beschrijft de kracht en de valkuilen van hoogsensitiviteit op het werk. Baar laat zien dat de nadelen die veel hoogsensitieve werknemers ervaren vaak ook een positieve kant hebben. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Veerkracht helpt je tussen die twee kanten heen en weer te bewegen. Deel 2 gaat dan ook in op hoe je veerkracht kunt versterken.

In deel 3, over passend werk, behandelt Baar bekende modellen zoals ‘Belbins teamrollen’, ‘Ofmans kernkwaliteiten’ en ‘MBTI’ om te laten zien welke overlap die hebben met hoogsensitieve eigenschappen en op welke manier hsp deze modellen kunnen inzetten om passend werk te vinden. Deel 4, hoogsensitiviteit en bestemming, geeft vervolgens een stappenplan en enkele concrete oefeningen om je ideale werkplek uit te kunnen werken. In deel 5 ten slotte worden in enkele alinea’s thema’s zoals hoogbegaafdheid, beelddenken en hoogsensitieve kinderen kort besproken.

Persoonlijk of organisatorisch

Wil je zelf aan de slag om je werkbestemming te (her)ontdekken, dan is het boek van Eveline Baar een praktische aankoop. Managers en HR-adviseurs zullen vooral met het boek van Pieter Offermans goed onderlegd voor de dag kunnen komen om daadwerkelijk veranderingen in hun organisatie te realiseren.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest