Yoga

Het beoefenen van yoga wordt geassocieerd met allerlei voordelen. De ontspanningsoefeningen, of zoals Amemiya (2020) het zo mooi verwoord, meditatieve bewegingen, leiden tot verbeteringen in lichamelijke en psychische gezondheid. Het heeft een positief effect op Attention Control blijkt uit onderzoek. Dat betekent dat je betere controle hebt over waar je je aandacht op richt. Je hebt daardoor meer invloed op je emoties, wat tot een verbetering van de psychische gezondheid kan leiden.

 

HSP studenten

Amemiya en collega’s vroegen zich af of yoga voor hoogsensitieve studenten een goede manier kan zijn om hun psychische klachten te verminderen. Hoogsensitieve studenten hebben vaker last van een depressie dan hun niet-hoogsensitieve leeftijdsgenoten. Goede omstandigheden verminderen de kans op een depressie. Ook gerichte interventies kunnen de kans verkleinen. In dit onderzoek wordt getest of het volgen van een yoga-lessenserie een positief effect heeft.

 

Onderzoek

Twintig studenten volgden vrijwillig een serie van 12 lessen yoga. Dertien vrouwen en 7 mannen. Tijdens de eerste en de laatste les vulden ze verschillende vragenlijsten in. De Japanse versie van de HSP-vragenlijst (HSPS-J19). Om veranderingen in de Attention Controle te meten werd ook de Effortful Control Scale for Adults afgenomen. Daarnaast de Profile of Mood States om de veranderingen in gemoedstoestand te kunnen bepalen.

 

Yoga positief effect op humeur

Hoogsensitieve studenten hadden een lagere score op het gemoed. Ze zaten psychisch wat minder goed in hun vel. Maar na de yoga-lessen was er geen verschil meer te zien ten opzichte van niet-hoogsensitieve mede-studenten. De lessen verbeterden hun humeur dus tot het niveau van de andere studenten.

 

Attention controle

HSP hadden bij de start ook een lagere Attention Controle. Maar na afloop was die zelfs beter geworden dan bij de niet-hoogsensitieve studenten. Ook bleken hogere scores op deze controle op waar je je aandacht op richt te leiden tot minder psychische klachten. Het blijkt in de praktijk dus echt effect te hebben om je aandachtscontrole te verbeteren.

Yoga leidt tot betere psychische gezondheid bij HSP

Dit onderzoek ging over een korte periode. Langdurige beoefening van yoga blijkt uit onderzoek dat Amemiya citeert te leiden tot minder gevoelens van angst en vermoeidheid, minder depressieve gevoelens en verwarring, en minder mentale problemen. De verbetering van de aandachtscontrole is dus al zichtbaar na een kort traject en dat is de sleutel tot de verbeteringen op lange termijn.

Yoga is ook een prettige vorm voor HSP omdat ze de meer intensieve sporten vaak te overweldigend vinden. De onderzoekers definiëren yoga als een manier van bewustwording van psycho-fysiologische processen en technieken tot zelfregulatie. Daardoor hebben HSP de instrumenten gekregen om op de moeilijke momenten hun gemoed ten positieve te beïnvloeden.

Bron:
Amemiya, R., Takahashi, G., Rakwal, R., Kahata, M., Isono, K., & Sakairi, Y. (2020). Effects of yoga in a physical education course on attention control and mental health among graduate students with high sensory processing sensitivity. Cogent Psychology, 7(1), 1778895.

 

Esther Bergsma is initiator van Hoogsensitief.NL, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, spreker en trainer. Ze schreef onder andere “Het Hoogsensitieve Brein“, waarin zij wetenschappelijke inzichten over Hoogsensitiviteit helder vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Bekijk haar boeken hier. Ze traint professionals in het beter begrijpen en begeleiden van hoogsensitiviteit. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest