Esther Bergsma is vandaag verkozen tot HSP-professional van het Jaar. HSP staat voor Highly Sensitive Person. Tijdens het HSP-congres in Bussum won de registercounsellor en auteur van het boek “Hoogsensitieve kinderen” in de categorie Bedrijfsleven/Werk dankzij de publiekstemming en de vakjury.

Die vakjury roemde Bergsma’s innovatieve inspanningen om deze eigenschap bekender en erkender te krijgen. Vooral in de reguliere gezondheidszorg. Daarnaast vindt zij Bergsma goed zichtbaar in sociale media, via haar nieuwsbrieven en haar platform www.hoogsensitief.nl. Bergsma toont zich een boegbeeld van dit thema terwijl ze ondertussen ouders en professionals helpt bij het verminderen van onmacht en overlast.

Boek

Het afgelopen jaar was voor Esther Bergsma zeer succesvol. Haar boek “Hoogsensitieve kinderen” blijkt aan de behoefte te voldoen van ouders en professionals die dagelijks met kinderen werken. Na 9 maanden was het al toe aan de derde druk. Naast de introductie van kenmerken, behandelt de auteur de specifieke probleemgebieden van hoogsensitieve kinderen en veel praktische tips om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Online platform

Daarnaast initieerde zij het online platform www.hoogsensitief.nl, waar belangstellenden uitgebreid informatie aantreffen. Vooral de blogs van een gevarieerde groep van deskundigen zijn in trek.

Internationaal onderzoek

Drs. Bergsma (expert Hoogsensitiviteit) is door de Amerikaanse pionier op dit gebied, dr Elaine Aron, erkend als licensed therapist. Beide hebben gemeen dat ze via sociaal-wetenschappelijk onderzoek het ‘zweverige’ imago het kenmerk van concreet en bewijsbaar willen meegeven. Dit jaar voltooide Esther Bergsma een groot onderzoek – 1.500 respondenten – naar HSP & werk(stress). Ze zet dit nu uit via haar internationale netwerk over Europese landen (en Argentinië) om de uitkomsten met elkaar te vergelijken.

Persoonlijke missie

Naast alle publicaties begeleidt de kersverse “HSP-professional van het Jaar” als counsellor dagelijks mensen naar een leven waarin ze ‘Gelukkig Hoogsensitief’ zijn. Verder doet Bergsma dat als trainer en spreker tijdens uiteenlopende bijeenkomsten. Zij verzorgt seminars bij professionals in gezondheidszorg (jeugdartsen, -psychologen, GGZ, …) door hoogsensitiviteit vanuit nuchter, concreet, bewijsbaar en praktisch perspectief te presenteren.
Haar persoonlijke missie is hoogsensitieve kinderen, die door vergelijkbaar gedrag de diagnose ADHD of autisme krijgen, voor onterechte medicatie (zoals Ritalin) te behoeden.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest