Hoogsensitieve kinderen raken in hun welbevinden sterk beïnvloed door hun omgeving. De covid-crisis was voor Francesca Lionetti (werkzaam op universiteiten in Italië en Engeland) en haar collega’s aanleiding om dit effect te meten.

 

Onderzoek

Van 94 Italiaanse kinderen tussen 8 en 10 jaar, waarvan 55% meisjes, zijn de moeders ondervraagd voor (januari 2020) en tijdens de lockdown (april 2020). Ze vulden vragen in over het gedrag van hun kind, over de band die zij hebben met hun kind en over hoogsensitiviteit, door het invullen van de 12-item HSC-vragenlijst voor ouders.

 

Goede band

De verbondenheid tussen ouder en kind blijkt van invloed te zijn op de mate van ervaren problemen tijdens de lockdown. Een sterke verbondenheid betekent in dit onderzoek dat het kind zijn gedachtes en gevoelens kan uiten bij de ouder en dat er lichamelijke affectie is. Hoe sterker de band, hoe minder gedragsproblemen kinderen tijdens de lockdown kregen.

 

Hoogsensitieve kinderen meer bescherming

Een goede band met de ouder blijkt vooral voor hoogsensitieve kinderen een sterk positief effect te hebben. Ze hebben minder last van zogeheten internaliserende gedragsproblemen (bijvoorbeeld negatieve gevoelens ervaren, veel zorgen maken). Kinderen die niet hoogsensitief zijn hebben relatief minder internaliserende gedragsproblemen en de mate van dergelijke problemen wordt niet beïnvloed door de band met hun ouders.

 

Externaliserend gedrag

Andere kinderen plagen, niet luisteren naar regels, of vechten met klasgenoten zijn allemaal voorbeelden van externaliserende gedragsproblemen. Door een gebeurtenis als een lockdown komen dit soort gedragingen vaker voor. Specifiek bij kinderen die een slechte band met hun ouders hebben, terwijl een goede band  een toename van dergelijke problemen voorkomt. Hierin zien we geen onderscheid tussen hoogsensitieve en niet-hoogsensitieve kinderen.

 

Goede omgeving

Keer op keer blijkt uit onderzoek hoe zeer hoogsensitieve kinderen worden beïnvloed door de omgeving waarin zij opgroeien. Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat een slechte band met de ouder vaker tot internaliserende en externaliserende gedragsproblemen leidt, maar óók dat een goede band hoogsensitieve kinderen juist beschermt voor een toename van internaliserende gedragsproblemen tijdens een moeilijke situatie (zoals een lockdown). Als ouder kan je dus echt het verschil maken voor je hoogsensitieve kind.

Zorg ervoor dat je kind zijn gedachtes en gevoelens kan uiten bij jou. Laat ook door lichamelijke contact, zoals knuffels of op schoot nemen, blijken dat je van je kind houdt en zorg voor duidelijke regels én begrip voor wat je kind nodig heeft (meer over het belang van een democratische opvoedstijl).

 

Bron: Lionetti, F., Spinelli, M., Moscardino, U., Ponzetti, S., Garito, M. C., Dellagiulia, A., … & Pluess, M. (2022). The interplay between parenting and environmental sensitivity in the prediction of children’s externalizing and internalizing behaviors during COVID-19. Development and Psychopathology, 1-14.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest