Janneke van Olphen is psycholoog en schreef het boek “Het hooggevoelige kind met een sterke wil” voor ouders van kinderen die zowel hoogsensitief als strong willed zijn (HG&SW). Vaak wordt bij deze pittige kinderen niet herkend dat er ook een gevoelige kant aanwezig is.

Strijd
Een gevoelig kind met een sterke wil kan zich vurig uiten als het ergens niet mee eens is. Het wil zelf bepalen wat er gebeurt en is niet makkelijk van het tegendeel te overtuigen. Dit type kind gaat snel in strijd met jou als ouder. Daardoor vallen er over en weer makkelijk boze woorden. De gevoelige kant van je kind is zichtbaar in de stress die het snel ervaart, bijvoorbeeld door niet-harmonieuze situaties. Omdat dit minder opvallend is dan het vurige karakter, wordt de onderliggende gevoeligheid van deze kinderen nogal eens over het hoofd gezien.

Op je tenen lopen
Ouders raken gefrustreerd door de continue strijd in het gezin, maar willen – terecht – ook niet het kind steeds zijn zin geven. Toegeeflijk zijn omdat je ruzie wil voorkomen, is geen oplossing. Zeker niet als het gezin uit meer kinderen bestaat. Soms hebben ouders het gevoel dat alles om het hoogsensitieve kind met een sterke wil draait.

Innerlijke familie
Janneke legt aan de hand van het model van de innerlijke familie (ontwikkeld door Arienne Klijn) uit waarom die strijd steeds ontstaat. Haar voorbeelden verhelderen het spanningsmechanisme dat achter de botsingen ligt. HG&SW kinderen raken snel gespannen maar uiten dat fel, waardoor hun onderliggende verdriet en teleurstellingen minder goed zichtbaar zijn. Dat zet ook het spanningsmechanisme bij de ouders in werking. Zij reageren daardoor feller dan als een kind vooral zijn verdriet toont. Daarmee versterken ze echter de stress bij hun kind.

Nieuwsgierigheid
In dit boek leren ouders het gedrag van hun kind (en dat van zichzelf) beter begrijpen. Ze lezen wat het innerlijke meisje (dat elk mens in meer of mindere mate bezit) nodig heeft. Dat innerlijke meisje raakt gespannen door prikkels en indrukken en heeft dan een liefdevolle ouders nodig. Dit proces speelt zowel bij je kind als bij jezelf. Van Olphen laat ook zien hoe je de nieuwsgierigheid van het innerlijke jongetje (dat bij HG&SW kinderen sterk ontwikkeld is) goed kunt aanspreken. Daarmee daag je een kind met een sterke wil uit om zijn inventiviteit te gebruiken. En dat vermindert de strijd.

Wegwijzer
Dit boek helpt je jouw eigen innerlijke kwaliteiten bewuster in te zetten en die van je kind beter te begrijpen, zodat de heftige botsingen zullen afnemen. En daar zullen veel ouders Janneke van Olphen dankbaar voor zijn.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest