Hooggevoeligheid en school is vaak een lastige combinatie. Want op school wordt er vaak in hokjes gedacht en tevens moet je meedoen in het tempo van alle andere kinderen. Daarbij zijn de prikkels in een klaslokaal vaak veel waardoor kinderen zich slechter kunnen concentreren. Ze zijn snel afgeleid, hebben vaak meer tijd nodig met opdrachten en vinden samenwerken niet altijd makkelijk omdat er verschillende meningen zijn en zij zich snel aanpassen en niet altijd hun mening durven uitspreken in een groep.

Zich anders voordoen dan ze zijn

Hooggevoelige kinderen leggen de lat vaak hoog voor zichzelf en proberen te voldoen aan alle regels die er in de klas gelden. Straf krijgen voelt als falen dus proberen ze te voorkomen. Daarbij proberen ze vaak stoerder over te komen dan zij zich voelen om maar niet door de mand te vallen als gevoelig kind. Want dat staat voor kinderen gelijk aan zwakte, en op die manier kunnen ze gepest worden. Dus proberen ze zich beter voor te doen.

Onderpresteren

Er wordt vaak onder niveau gepresteerd aangezien er zoveel afleiding is en er vaak een tijdsdruk aanwezig is. Dat maak de druk om iets af te krijgen groter waardoor ze vaak meer bezig zijn met de tijd dan met de opdracht zelf. Met name als een klasgenootje al klaar blijkt te zijn met een opdracht en zij zelf nog (lang) niet, wordt de druk groter. Dan is afraffelen een optie om het maar op tijd af te krijgen.

Concentratie

De concentratie met zoveel kinderen om je heen is een lastig punt. Ze zijn vaak gericht op anderen waardoor ze alerter zijn op het gedrag van de ander. Hoe kijkt de ander naar je? Hoe voelt de ander aan? Bij wie voel ik mij veilig? Wie kan ik vertrouwen? Met wie kan ik het beste samenwerken aan een opdracht? Wat zal de ander van mij vinden?

Aanpassen

Ook naar de leerkracht toe proberen zij zich vaak beter voor te doen. Want dat wordt verwacht. Je hoort te luisteren en te doen wat er gezegd wordt. Ook al denken zij dat ze meer tijd nodig hebben of liever niet in een groepje wil zitten met dat klasgenootje omdat hij zoveel geluiden maakt of erg afleidt. Ze luisteren ernaar en passen zich aan. Ook al is het ten koste van zichzelf. Ze zijn zich nog niet bewust van hun grenzen en het aangeven daarvan is ook nog een hele uitdaging. Ook is het onderwerp hooggevoeligheid nog vaak een onbekend onderwerp op scholen. Er wordt wel gezien dat het ene kind gevoeliger is dan het andere, maar er wordt niet altijd op ingespeeld.

Rol van de ouders

Het is dus ook belangrijk voor de ouders om dit te communiceren met de leerkrachten. Laat weten hoe je kind in elkaar zit en wat deze nodig heeft. Overleg met je kind wat zij graag anders zouden zien in de klas zodat het beter voor hen werkt. En bekijk samen of het haalbaar is om er iets aan te doen. Geef een koptelefoon mee naar school of eventuele andere hulpmiddelen.

En vooral ook belangrijk,  geef ze thuis de ruimte om te ontprikkelen en te delen hoe de dag is gegaan en wat er wel en niet goed ging. Eindig hierbij vooral met wat er wel goed ging zodat ze met dit gevoel verder de dag ingaan.

Marijke Ivangh (1982) is zelf ervaringsdeskundige. Zij woont samen met haar partner in Warmenhuizen en hebben 2 dochters die net als zij, hooggevoelig zijn. Daarnaast schrijft zij artikelen over hooggevoeligheid en onderwerpen die betrekking hebben op het bewustzijn. Dit alles is te vinden op haar eigen website, mijnbijzonderewereld.nl. Ze houdt enorm van wandelen, mediteren en schrijven is haar passie. Zo hoopt ze met haar blogs en artikelen mensen her- en erkenning te geven en mensen te inspireren onder andere op het platform Hoogsensitief.NL.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest