HOOGSENSITIVITEIT en HOOGGEVOELIGHEID betekenen hetzelfde

Zoekend naar informatie over hoogsensitiviteit, stuit je al snel op een diversiteit aan begrippen en termen.  Als verenigde HSP-Professionals in Nederland merken wij in de dagelijkse praktijk een toenemende verwarring, met name over de begrippen hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid. Deze verwarring is voor ons aanleiding voor het bieden van duidelijkheid en verheldering hieromtrent.

Kerngroep HSP Professionals in Nederland

Wij zijn een groep HSP-professionals met ieder onze eigen bijdrage aan het HSP-veld. We hebben ons verenigd omdat we geloven dat we samen meer kunnen bereiken als het gaat om de waardering, erkenning en herkenning van hoogsensitiviteit. Volgens ons is het goed gezamenlijke en eenduidige definities te gebruiken als het gaat om hoogsensitiviteit. Zo kunnen we verwarring over die definities zo veel mogelijk voorkomen. Hieronder leggen wij daarom uit dat in Nederland hooggevoeligheid hetzelfde betekent als hoogsensitiviteit en waarom wij deze begrippen ook door en naast elkaar zullen blijven gebruiken.

Hoogsensitiviteit volgens Elaine Aron

Laten we bij het begin beginnen. Het begrip Highly Sensitive Person (HSP) is geïntroduceerd in 1997 door Elaine Aron. Elaine beschrijft de karaktertrek als: “Een aangeboren temperament met de strategie om informatie zorgvuldig te verwerken alvorens te handelen, dat resulteert in een besef van subtiele verschillen en in snel overprikkeld raken”.

Hooggevoeligheid in Nederland

De eerste boeken die in Nederland over dit onderwerp op de markt kwamen, hebben allemaal de term hooggevoeligheid in de titel. Susan Marletta Hart, bestsellerauteur, zegt daarover: “Ik vond de term hooggevoeligheid prettiger klinken dan het moeilijk uit te spreken hoogsensitiviteit. Daarom heb ik voor die vertaling gekozen.” De vertaling van het Engelse woord sensitivity is volgens de Van Dale ook ‘gevoeligheid’. Wij gebruiken dan ook ‘hooggevoelig’ als synoniem voor ‘hoogsensitief’.

Taalkwestie         

De Belgische professor en klinisch psycholoog Elke van Hoof splitst echter in haar onlangs verschenen boek “Hoogsensitief” de termen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Elke gebruikt de term hooggevoeligheid voor de (over)emotionele reactie die bij hoogsensitieve én niet-hoogsensitieve mensen kan optreden als gevolg van intense emoties. Wij zijn het volledig met Elke eens dat deze (over)emotionele reactie die bij eenieder kan optreden als gevolg van intense emoties, niet hetzelfde is als hoogsensitiviteit. Alleen gebruiken wij in Nederland voor deze (over)emotionele reactie, de term overgevoelig en niet de term hooggevoelig. Omdat in Nederland het woord ‘hoog’ eenduidig staat voor ‘in hoge mate’ en niet staat voor ‘te’ of ‘over’.

Zo gebruiken we de begrippen

Wij menen dat hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid beide staan voor hetzelfde, namelijk: het vermogen subtiele informatie waar te nemen, deze intens te beleven én deze diepgaand te verwerken. Dit doen wij al sinds hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit zijn intrede in Nederland deed en zo blijven wij deze termen dan ook hanteren. Wij hopen hiermee helderheid te hebben verschaft in de verwarring die bij een toenemend aantal mensen is ontstaan. Dat is in onze visie belangrijk als we willen dat hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid volop gewaardeerd, herkend en erkend wordt. 

Kerngroep HSP Professionals Nederland:

Annek Tol                           www.annektol.nl
Annelyn de Boer                www.adbcoach.nl
Esther Bergsma                 www.hoogsensitief.nl
Henk Jan van der Veen      www.lihsk.nl
Janneke van Olphen           www.gevoeligheidgrootbrengen.nl
Jaqueline Pama                  www.hooggevoeligheelgewoon.nl
Josja Koelink                       www.hoogsensitief.nu
Susan Marletta Hart            www.susanmarlettahart.com
Xandra van Hooff                www.gavemensen.nl

Vrije Universiteit Brussel, België:

Elke van Hoof                      http://www.vub.ac.be/people/elke-van-hoof

Verhelderend onderzoek vergelijking overeenkoms hoogsensitief en hoogggevoelig
Onderzoek naar de overeenkomsten tussen hooggevoeligheid en hoogsensitivitiet (HSP)
Please follow and like us:

Pin It on Pinterest