Na een zeer succesvol 2017 voor Hoogsensitief.nl springt Esther Bergsma dit nieuwe jaar in op de groeiende belangstelling voor hoogsensitiviteit in het algemeen en de waardering voor haar wetenschappelijke bijdrage in het bijzonder. In 2018 initieert zij diverse evenementen om meer rechtstreeks contact aan te gaan met HSP, -betrokkenen of HSP-professionals.

Dankzij de nieuwsbrief, het boek “Hoogsensitieve kinderen”, het online platform Hoogsensitief.nl en haar counsellor-praktijk deelt zij uitgebreid kennis. Steeds vaker vragen mensen en organisaties haar ook langs te komen om persoonlijk en interactief de informatie te presenteren.
Daarom starten in 2018 meerdere HSP Events waarmee Esther Bergsma verschillende doelgroepen op verschillende manieren bedient. Om dit te realiseren gaan Constance Put en ik, Derk Eimers, haar bedrijf versterken.

HSP Events

De drie nieuwe interactieve evenementen zijn de training “Begrijp & Begeleid kinderen met hoogsensitiviteit”; het HSP colloquium over (inter)nationale wetenschappelijke onderzoeken / inzichten en ten slotte om met iedereen de pracht en kracht van Hoogsensitiviteit te vieren tijdens een speciale dag in juni: de HSP Day.
De ‘gewone’ presentaties die Esther nu al enkele jaren op uitnodiging verzorgt blijven uiteraard onveranderd bestaan; zij het dat deze vanwege de werkdruk in bepaalde maanden van het jaar in de agenda komen.

Training

In de maanden februari/maart alsmede de maanden september/oktober vinden twee keer per jaar de training “Begrijp & Begeleid kinderen met hoogsensitiviteit” plaats.
Dit evenement is voor professionals die met hoogsensitieve kinderen werken en/of willen leren hun ouders goed te coachen bij de opvoeding. De thema’s van de vijf dagen zijn: 1] Wetenschap; 2] Opvoeding en diagnoses; 3] Probleemgedrag; 4] BABA-methode en 5] Interventies. Deelnemers kunnen de training desgewenst afsluiten met een ‘examenpaper’ aan de hand van een casus.
De training die volgende week 16 februari in Zwolle start is volgeboekt.

Colloquium

Midzomer en midwinter bundelt Esther gedurende een werkdag de belangrijkste inzichten en nieuwste uitkomsten in een HSP colloquium voor professioneel publiek met voldoende expertise.
Bij professionals die met hoogsensitieve mensen/kinderen werken (of zelf zijn) blijkt een behoefte aan wetenschappelijke achtergronden van de eigenschap. Esther houdt de internationale wetenschap nauwgezet bij en is in Nederland één van de pioniers in het onderzoek doen naar Hoogsensitiviteit.
In 2018 zijn de onderwerpen: 1] “Het hoogsensitieve brein” en 2] “HSP in relatie tot diagnoses en andere eigenschappen”

HSP Day

Op een zaterdag in juni vieren we met elkaar het mooie, fijne, krachtige, emotionele en creatieve van de eigenschap; oftewel hoogpositief over hoogsensitief. Het doel is een breed publiek met variatie informatie, inspiratie en compassie te bieden. Elk jaar is er een thema rondom een zaalprogramma en een intieme markt. Ambitie is zo veel mogelijk zintuigen te stimuleren. Denk hierbij aan cultuur, massage, voeding, meditatie, muziek … “Hooray HSP Day!”

Versterking

Om al deze nieuwe activiteiten te blijven combineren met counselling, onderzoek, blogs en boeken versterken Constance Put en ik het team van Hoogsensitief.nl. Zelf ondersteun ik Esther al jaren; met name bij de communicatie (redactie, presentatiecoaching) en strategie. Vanaf 1 januari breid ik dit uit met de organisatie van de evenementen.
Op die datum is ook Constance begonnen als VA; virtual assistant. Zij is vooral administratief ondersteunend. De fraaie, honderden pagina’s tellende trainingsmap met onderzoeksmateriaal, opdrachten, hand-outs en theorie is vooral haar verdienste.

Op deze wijze kan Esther zich in hoofdzaak blijven toeleggen op haar kwaliteit: de inhoud. Door te onderzoeken, te counsellen en te presenteren. Om de verkenning, erkenning en herkenning van Hoogsensitiviteit te stimuleren.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest