Verplaats je even in je kind.

Ik zit in de klas. Mijn stoel is hard, mijn tafel net iets te hoog, waardoor ik eigenlijk niet lekker zit. Het tl-licht knippert de hele tijd, en ik hoor het getik van de verwarming. Het jongetje achter me tikt net in een ander ritme met zijn pen, terwijl het meisje naast me steeds weer haar neus ophaalt.
Als ik van mijn werk opkijk, zie ik de blik van juf. Ze kijkt boos. ‘Heb ik iets fout gedaan?’ vraag ik me af. Dan valt mijn blik op één van de posters aan de muur. Ik droom weg, ‘hoe zou het zijn als ik in die wereld van de poster was?’. Ik schrik op als iemand naar de wc gaat. ‘O, ja, ik moet aan het werk’, ik kijk naar mijn rekenwerk, ‘pff, moet ik die makkelijke sommen echt maken?’

Hoogsensitieve kinderen krijgen op een schooldag dus heel wat prikkels te verwerken. Het gaat dan om zowel fysieke prikkels (hard geluid en fel licht) als om emotionele prikkels. Ruim 90% van de kinderen is gevoelig voor sfeer en stemming. In een volle klas komt er dan heel wat op je af. Hoogsensitieve kinderen reageren vaak sterk op het humeur van de leerkracht. Zit de leerkracht niet goed in zijn vel, dan kan dat zijn weerslag hebben op het werk van het kind.

Tips
Hoe kan je je kind helpen om te gaan met al deze prikkels?
1. Ontdek wat je kind het meeste stoort;
2. Richt je eerst op de prikkels die het makkelijkst terug te brengen zijn. Heeft je kind last van geluiden? Een koptelefoon kan dan helpen. Heeft je kind last van de drukte of de sfeer in de klas? Een plekje vooraan, ver weg van de deur kan dan helpen. Of bied gelegenheid af en toe op de gang te werken;
3. Leer je kind oefeningen om de prikkels buiten te sluiten;
4. Leer je kind zijn gevoelens herkennen. Ze razen rond, maar je kind begrijpt niet altijd waarom het zich boos, verdrietig of gefrustreerd voelt. Help je kind zijn emoties te benoemen;
5. Vertel de leerkracht over de gevoeligheid van je kind. Geef aan waarvan het overprikkeld raakt en zoek samen naar de beste manier om je kind te laten leren;
6. Zorg dat het kind voldoende uitdaging krijgt. Te simpel werk kan tot onderpresteren leiden (vaak denken hsk te moeilijk waardoor ze onnodige fouten maken). Met als gevolg een negatieve spiraal.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest