Het nieuwe werken

Het begrip ‘het nieuwe werken’ wordt gebruikt om andere manieren van werken aan te geven, bewust na te denken over activiteiten en daarbij een geschikte plek te vinden. Digitaal, fysiek en mentaal. De verandering vraagt om meer dan een nieuwe huisvesting, werkomgeving en digitalisering. Het vraagt ook om verandering van organisatiecultuur, leiderschapsstijl en ander gedrag van directie, managers en medewerkers. Winst is niet langer het enige en belangrijkste doel. Aandacht voor duurzaamheid, respect voor de natuur, de mens en de samenleving zijn belangrijke thema’s. Dat vraagt om een andere missie, mindset en andere persoonlijke kwaliteiten, talenten en vaardigheden van mensen.

Belangrijke kwaliteiten en vaardigheden bij het nieuwe werken

Door de digitalisering en hybride werken worden andere kwaliteiten en vaardigheden verlangd van een manager en medewerker. Voor meer effectiviteit, werkplezier en behoud van de medewerkers op de werkvloer past een meer dienende, empathische en authentieke manier van leidinggeven en werken. Uit onderzoek blijkt dat hoogsensitieve mensen deze kwaliteiten en vaardigheden van nature hebben. Het is niet voor niks, dat veel hoogsensitieve mensen in dienstverlenende beroepen werken. In de gezondheidszorg, het onderwijs, de advieswereld en de creatieve sector. Dit zijn werkvelden waar mensen met inlevingsvermogen, empathie, creativiteit, intuïtie en focus op de ander en de groep, beter tot hun recht komen.

Hoe HSP aansluiten bij het nieuwe werken

1. Hoogsensitieve mensen staan open voor leren, groei en vernieuwing

Snelle opeenvolgende veranderingen zorgen voor een continue aanpassing, verbetering en vernieuwing. Als taken, activiteiten en processen veranderen, moeten medewerkers meebewegen. Dat vraagt om flexibiliteit in je werk en werkwijze. De focus is gericht op leren, ervaren, reflecteren en ontwikkelen. Door te ervaren, het eigen verhaal aan te gaan, te experimenten, fouten te mogen maken en kritisch naar jezelf te kijken, is het mogelijk om continu te verbeteren.

Hoogsensitieve mensen zijn perfectionistisch en leggen de lat hoog. In het brein is een continu verwerkings- en verbeterpoces aan de gang. Door hun sterke zelfreflectie, zien ze waar het mis gaat of de schoen wringt in. Zowel binnen het team als ook bij zichzelf. Ze grijpen de verbeterpunten aan, om optimaal door te ontwikkelen of als persoon te groeien. Dit doen ze op doordachte wijze. Ze overwegen alle opties aan kansen en risico’s en bekijken vanuit diverse invalshoeken het probleem. Ze benaderen de situatie vanuit een groter geheel, overzien alles en laten weinig aan het toeval over. Met een dosis creativiteit en out-of-the-box denken, ontstaan vernieuwende ideeën. Niet-hoogsensitieve mensen komen pas in een latere fase met vergelijkbare ideeën en oplossingen.

 

2. HSP hebben van nature aanleg voor soft skills

Naast de hard skills, zijn de soft skills van werknemers steeds belangrijker aan het worden. Vaardigheden als goed kunnen luisteren, empathisch vermogen, intuïtie, emotionele intelligentie zijn belangrijk om te achterhalen wat er speelt binnen een team en bij collega’s. In plaats van te oordelen, heb je een open mind. Je bent sensitief en nieuwsgierig naar de diepere intentie van mensen om je heen. Je ziet de mens als geheel. De gevoelens van medewerkers merk je op en maakt ze bespreekbaar. Er is aandacht voor de mentale gezondheid. Soft skills vraagt om persoonlijke kenmerken, denkwijzen, ervaringen en vaardigheden die je niet zomaar kunt aanleren.

Hoogsensitieve mensen hebben deze soft skills van nature. Ze hebben aandacht voor het welzijn van de ander en voelen aan als iets mis is. Ze worden niet voor niks gevoelsmensen genoemd. Met hun ‘antennes’ merken ze op wat er speelt. ‘Waarom is iemand negatief over een voorstel’ en ‘wat doet kritiek met iemand’. Dit voelen ze intuïtief aan of ‘lezen’ ze af uit de energie die de ander uitstraalt. Maar ook de sociale signalen pikken ze op. Ze hebben de gave om de stemming of sfeer in een groep intuïtief op te merken.

 

3. HSP werken vanuit verbinding en passie

De onderlinge band die je hebt met je team en organisatie wordt bij het nieuwe werken belangrijker. Je werkt niet langer door aansturing en vanuit ‘moeten’. Je weet je rol in je team of organisatie en je neemt eigen verantwoordelijkheid over je werk. De verbinding ontstaat door een gezamenlijke ‘why’. Waarom doen we als team of organisatie wat we doen? Als jouw hart daar warm van wordt, spring je op de trein en ga je mee. Je bent geïnspireerd en gemotiveerd om jouw bijdrage te leveren. Uit je werk haal je energie en voldoening.

Hoogsensitieve mensen zijn op zoek naar betekenisvol werk. Voor hen is zingeving cruciaal om goed te kunnen functioneren. Je voelt je meer in je element als je weet waarom je iets doet. Je staat er volledig achter. Door te werken met hart en ziel krijg je energie. Bovendien stellen HSP vaak het groepsbelang boven het eigen belang. Ze zijn loyaal. Eenmaal verbonden met het gezamenlijke doel, spannen zij zich volledig in. Ze zijn medewerkers die een waardevolle bijdrage leveren aan het groepsresultaat en groepsgevoel.

 

Belangrijke rol voor HSP bij het nieuwe werken

De bovengenoemde kwaliteiten en vaardigheden kunnen worden aangeleerd en ontwikkeld. Echter soft skills zijn in het algemeen moeilijker te ontwikkelen dan hard skills. In dit kader is een belangrijke rol weggelegd voor hoogsensitieve professionals bij het nieuwe werken. Het ‘anders zijn en denken’ van hen zorgt voor diversiteit in een team. Ze kunnen bovendien een voorbeeldrol aannemen wat betreft talenten en vaardigheden die bij de nieuwe manier van werken worden verlangd. Daarbij is wel aandacht nodig voor de werkomgeving en werksfeer om overprikkeling bij hoogsensitieve werknemers te voorkomen. Maar als de werkomstandigheden ideaal zijn, floreren HSP en zijn ze van grote waarde voor een team of organisatie.

 

Sylvia Caubergh (1970) is HSP Coach en Energetisch Therapeut en specialiseert zich in het begeleiden van hoogsensitieve professionals in hun loopbaan en leven. Zij zet haar fijngevoeilgheid als kracht in, tijdens haar coachingtrajecten en behandelingen. Ze schrijft met regelmaat over hsp-thema’s, die ze in haar praktijk tegenkomt. Meer weten over Sylvia? Kijk gerust op haar site.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest