Hoogsensitiviteit in de adolescentenfase; waarom (h) erkennen zo belangrijk is.

De afgelopen 3 jaar heb ik een opleiding gevolgd tot kinder – jongeren – en gezinstherapeut. Deze heb ik in november 2023 succesvol afgerond. Een van de onderdelen was het schrijven van een scriptie. Hierbij heb ik gekozen voor het onderwerp hoogsensitiviteit in de adolescentiefase (de leeftijd van ongeveer 12 – 23 jaar). Over hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen is genoeg in de literatuur te vinden, de adolescenten vallen hier, mijn inziens, tussen de wal en het schip. En dit terwijl hoogsensitiviteit in de adolescentiefase wel degelijk een rol speelt. In onderstaande blog neem ik jullie mee in de ontdekkingen die ik tijdens het schrijven van mijn scriptie gedaan heb.

Adolescentie

De adolescentiefase is een pittige fase in de ontwikkeling, Voor veel hoogsensitieve jongeren is deze fase nog eens extra pittig. Als we kijken naar de adolescentiefase zien we dat dit een fase is waarin niet hoogsensitieve jongeren niet af willen wijken, erg op zichzelf gericht zijn en gevolgen van opmerkingen en zaken die ze doen, vaak niet overzien. En juist deze zaken kunnen lastig zijn voor een hoogsensitieve jongere. Met kwaliteiten als verbinding maken, afstemmen op de ander en het overzien van gevolgen, lijkt er onbegrip en een gevoel van uit verbinding zijn te ontstaan tussen de niet hoogsensitieve jongere en de hoogsensitieve jongere. Dit kan gevoelens van eenzaamheid, er niet bij horen en onbegrip opleveren.

HSP-jongere   

In deze pittige fase van de ontwikkeling kan het voor de hoogsensitieve jongere een hele klus zijn om ervoor te zorgen dat kwaliteiten als verbinding maken, empathisch vermogen en goed kunnen luisteren, diepgaandere informatieverwerking, sterke intuïtie, opmerken van details en verantwoordelijkheidsgevoel en betrouwbaarheid geen uitdagingen worden. Hier is minder kans op als de hoogsensitieve jongere achter de eigen waarden kan blijven staan en dicht bij zichzelf kan blijven. En dat kan de jongere HSP niet alleen! Daar heeft hij zijn omgeving bij nodig. Een omgeving die op de hoogte is van hoogsensitiviteit bij jongeren. Door hoogsensitiviteit te (h)erkennen kunnen de jongere en de omgeving er aan bijdragen dat er balans, zelfvertrouwen en veerkracht in de adolescentiefase is en blijft. Hierdoor zal de extra pittige fase iets minder pittig kunnen worden.

Herkenning

Op het moment dat deze (h)erkenning er niet is, kan de hoogsensitieve jongere vastlopen en deze jongeren zie ik dan vervolgens bij mij in de praktijk. Ook hier zal er op het moment dat er geen kennis van hoogsensitiviteit is, minder effectieve therapie gegeven kunnen worden. Hierdoor zal de jongere zich minder gehoord, gezien en begrepen voelen wat er vervolgens weer voor kan zorgen dat de jongere zich eenzaam en alleen voelt door een gebrek aan kennis van de therapeut over hoogsensitiviteit. En juist dat willen we als therapeut niet! We willen er als therapeut aan bijdragen dat er weer balans ontstaat en er gewerkt kan worden aan veerkracht, zelfvertrouwen en welbevinden. Hierdoor komen de uitdagingen weer op de achtergrond en komt er weer meer ruimte voor het genieten van de kwaliteiten die hoogsensitiviteit met zich meebrengt.

Nicole Timmermans kwam voor het eerst in het onderwijs in aanraking met hoogsensitieve kinderen. Haar interesse voor hoogsensitiviteit groeide en ze verdiepte zich er steeds verder in. Van hieruit ontstond haar praktijk “Be you”. Na verschillende studies mag Nicole zich nu kinder – jongeren – en gezinstherapeut noemen. Hoogsensitiviteit is een van haar specialismen. Als therapeut en mens zijn de woorden humor, zelfstandig, gedreven, HSP, oplossingsgericht, normaliserend, rechtvaardig, eerlijk, sociaal, inlevend, duidelijk, verbindend en systeemgericht woorden die bij haar passen. Als coach en therapeut vindt ze het belangrijk om kinderen, jongeren en ouders stappen te laten zetten in hun sociaal – emotionele ontwikkeling waardoor hun welbevinden groeit. Hierdoor komen ze weer in verbinding met hun eigen ik-je om van daaruit weer de verbinding met de wereld om zich heen te kunnen maken. Het is haar passie om tijdens de uitdagingen in het leven een stukje mee te lopen op het pad van kinderen, jongeren en hun ouders. Dit om de veerkracht te vergroten vanuit eigen kwaliteiten en kracht. En omdat iedereen uniek is, werkt ze vanuit de individuele hulpvraag en bied ze geen kant en klaar traject aan maar kijkt Nicole wat iemand op dat moment nodig heeft. Meer kun je lezen op haar site https://praktijk-beyou.nl/.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest