Uit breinonderzoek weten we dat het brein van hoogsensitieve mensen informatie diepgaander verwerkt dan van niet-hoogsensitieve mensen. Ze schakelen meer hersengebieden in als er een taak verricht moet worden en er zijn meer verbindingen tussen gebieden zichtbaar.

Onderzoek

Bianca Acevedo heeft in haar nieuwste onderzoek gekeken of dat verschil ook zichtbaar is als mensen geen taak hoeven te doen. Ze vroeg met haar collega’s 15 mensen om in een fMRI scanner te gaan liggen. De gemiddelde leeftijd van deze mensen was 66 jaar, 9 vrouwen en 6 mannen, hun score op de HSP vragenlijst varieerde van 1.60-5.90. Eerst deden de deelnemers een zogenoemde empathie-taak. Ze bekeken en beoordeelden foto’s van gezichten op de emoties die ze opriepen. Concreet keken de deelnemers naar foto’s van gezichten van hun partners en van vreemden en lazen ze tegelijkertijd de beschrijving van een gebeurtenis die hen overkomen zou zijn. De gebeurtenissen (en bijpassende foto’s) waren respectievelijk positief, verdrietig of neutraal van aard. Vervolgens werd gevraagd welke emotie ze in welke mate ervoeren. Na elke foto moesten ze terugtellen met 7 vanaf een groot getal. Dat is een manier om te voorkomen dat emoties van de ene foto meegenomen worden naar de andere. Daarna kwam het belangrijkste deel van het onderzoek: 5 minuten relaxen.

 

Actief brein tijdens rust

Tijdens rust blijkt het hoogsensitieve brein ook veel actiever. In de zeven belangrijkste breinnetwerken is veel meer uitwisseling te zien, dan bij niet-hoogsensitieve mensen, maar ook een paar onderactivaties.

Het Default Mode Netwerk is een breinnetwerk dat meer actief wordt als er geen gerichte aandacht nodig is. Dat netwerk is bijvoorbeeld betrokken bij dagdromen, herinneringen ophalen en bij inleven in anderen. Uit eerder onderzoek is al bekend dat dit netwerk actiever is bij HSP. In rust blijkt dat helemaal het geval te zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat het HSP brein dan vooral werkt aan het opslaan van alle ervaringen in het episodisch geheugen (daarin worden persoonlijke gebeurtenissen opgeslagen). Die opgeslagen informatie helpt in het voorbereiden op vergelijkbare situaties; zowel bij het herkennen van gevaren als van mogelijkheden. Het kost veel energie, zo diepgaand verwerken, maar het levert dus ook veel op.

 

Empathie

In dit onderzoek hadden de deelnemers net een empathie taak gedaan. De hersengebieden die hiermee te maken hebben waren ook tijdens de daaropvolgende rust sterker geactiveerd bij HSP. Er waren meer verbindingen te zien tussen de MFG, ACC, IPL, IFG en insula. Dat zijn de hersengebieden die belangrijk zijn bij het inleven en afstemmen op de ander. Die gebieden zijn vaker en sterker geactiveerd bij HSP. Daardoor hebben ze een hoge mate van empathie. Ook in rust blijven HSP kennelijk nog bezig met het verwerken van alle emoties die ze hebben ervaren van zichzelf en de ander.

 

Bewustzijn

Verder blijkt uit dit breinonderzoek dat een aantal circuits die onbewuste processen aansturen wat minder geactiveerd zijn (zoals die rond angst en paniek (de amygdala-PAG-connectie) en met betrekking tot acute sociale stress (hippocampus-insula)), terwijl de bewuste cognitieve verwerking meer geactiveerd is (zoals de hippocampus met de ACC en de insula met de dlPFC). Ook de aandachtsnetwerken zijn sterker geactiveerd. . De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat de hersenen van HSP na een sociale / emotionele taak tijdens rust actiever bezig zijn de opvallende elementen eruit te halen, de ervaringen in het geheugen op te slaan, cognitief alles te verwerken en de lichaamsprocessen adequaat aan te sturen.

 

Hersteltijd

Zowel tijdens een taak of gebeurtenis als erna zijn bij HSP dus meer hersengebieden actief dan bij niet-hoogsensitieve mensen. Dat kost veel energie. Logisch dat HSP meer hersteltijd nodig hebben dan hun vrienden of collega’s. Maar deze manier van verwerken levert ook voordelen op. Het zorgt ervoor dat je beter voorbereid bent op toekomstige, gelijkende gebeurtenissen.

 

 

Bron: Acevedo, B. P., Santander, T., Marhenke, R., Aron, A., & Aron, E. (2021). Sensory Processing Sensitivity Predicts Individual Differences in Resting-State Functional Connectivity Associated with Depth of Processing. Neuropsychobiology80(2), 185-200.

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest