Werkt het geheugen van hoogsensitieve mensen beter? Een aantal bekende hoogsensitiviteitsonderzoekers testte deze hypothese.

 

Opzet onderzoek

Ze vroegen 64 studenten van de Universiteit van Innsbruck om twee lijsten met woorden te leren. Elke lijst bestond uit vijftien zelfstandig naamwoorden (van één of twee lettergrepen). Elk woord werd 2 seconden lang op een beeldscherm vertoont, waarna het volgende woord verscheen. Daarna hadden de deelnemers 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden, die ze zich herinnerden, op te schrijven.

Alle deelnemers vulden ook de HSP-vragenlijst van Aron in (in de Duitse vertaling) en een vragenlijst om eigenschappen van de zogenoemde Big Five in kaart te brengen (die bevatten bijvoorbeeld extraversie en neuroticisme). Zie ook dit blog.

 

Zelfde resultaat

Hoogsensitieve studenten herinnerden zich evenveel woorden als niet-HSP. Als direct na het leren van de woorden, wordt gevraagd zoveel mogelijk op te schrijven, is er geen verschil te zien tussen de twee groepen. Dat is echter anders als een week later wordt getest.

 

Langetermijn-geheugen

De onderzoekers testten het langetermijn-geheugen door aantal extra elementen aan het experiment toe te voegen. Na het leren en herinneren van de eerste woordenlijst kregen de deelnemers 8 minuten rust. Na het leren en herinneren van een tweede, vergelijkbare, woordenlijst moesten de deelnemers een cognitief uitdagende taak maken. De ene groep kreeg eerst woordenlijst 1 en de anderen eerst woordenlijst 2, met de bijbehorende rust dan wel taak.

Zeven dagen na dit experiment kwamen de deelnemers terug naar de universiteit. Zonder dat ze dat van te voren wisten, moesten ze in twee minuten zoveel mogelijk van de geleerde woorden opschrijven.

HSP hebben verwerkingstijd nodig

Wat bleek? HSP herinneren zich niet meer woorden direct na het vertonen van de woordenlijst, maar er is wel een verschil te zien na zeven dagen. Niet-hoogsensitieve mensen herinneren zich gemiddeld 20% van de woorden na een week. Bij hoogsensitieve mensen is het aantal afhankelijk van de activiteit die zij ondernamen direct na het leren. Van de woordenlijst die gevolgd werd door een cognitief moeilijke taak, herinneren ze zich slechts ongeveer 10% van de woorden. Maar van de woordenlijst gevolgd door een rustperiode van 8 minuten, wisten HSP na zeven dagen nog ongeveer de helft.

 

Uitgerust HSP-brein presteert beter

Voor hoogsensitieve mensen maakt het dus effectief uit onder welke omstandigheden ze leren. Als ze na een studieperiode hun brein rust geven, onthouden ze veel meer dan als ze direct doorgaan naar de volgende cognitieve opdracht. Door de rustperiode kan het hoogsensitieve brein namelijk beter alle opgedane kennis opslaan.

Het zogenoemde Default Mode Netwerk – dat onder andere betrokken is bij het opslaan van ervaringen – is actiever bij HSP, waardoor onder andere het categoriseren van ervaringen preciezer gebeurt. Waardoor een HSP zich meer woorden herinnert na een week. Uit geheugenonderzoek is bekend dat deze diepgaandere manier van verwerken voordelen heeft, maar ook meer energie kost. Het is niet onbeperkt in te zetten.

Pauzes

Geeft een HSP zijn brein niet de tijd om de informatie op te slaan, door meteen de aandacht te richten op een andere taak, dan verdwijnt het voordeel van die intensieve breinverwerking. Dan onthoudt hij zelfs minder woorden dan een niet-hoogsensitief persoon. Voor een hoogsensitief persoon is het dus belangrijker om na het leren rust te nemen.

 

Bron: Marhenke, R., Acevedo, B., Sachse, P., & Martini, M. (2023). Individual differences in sensory processing sensitivity amplify effects of post-learning activity for better and for worse. Scientific Reports13(1), 4451.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest