Hoogsensitieve jongeren met chronische pijn ervaren een lagere kwaliteit van leven

Onderzoek

Een onderzoek onder 103 jongeren met chronische pijn leverde enkele opvallende resultaten op. Koechlin en collega’s ondervroegen jongeren die meer dan drie maanden pijn hadden. Het meest noemden de adolescenten rug- en hoofdpijn, maar het ging ook over pijn in benen, armen, maag, of een combinatie hiervan.

Relatief veel hoogsensitief

De adolescenten waren tussen de 17 en 19 jaar en werden geworven via scholen, sociale media en gespecialiseerde pijnklinieken in Zwitserland. Ze vulden online verschillende vragenlijsten in. Bijna de helft van de groep bleek hoogsensitief te zijn (46%). Dat kan erop wijzen dat chronische pijn vaker voorkomt onder hoogsensitieve jongeren. Maar omdat het niet met een grote groep onder zowel jongeren met als zonder pijn is onderzocht, mogen we dat niet te stellig concluderen.

Niet meer pijn

De gemiddelde pijnintensiteit van de adolescenten was 5.9 (op een schaal van 0 tot 10). Hoogsensitieve jongeren ervoeren niet meer pijn dan anderen.

Wel meer impact

Maar tegelijkertijd gaven de hoogsensitieve jongeren wel aan dat ze meer impact op hun leven ervoeren van de pijn. De deelnemers gaven cijfers voor hun functioneren en prestaties. Hoogsensitieve adolescenten met chronische pijn gaven lagere cijfers voor het functioneren op fysiek – en emotioneel niveau alsmede voor schoolpresentaties dan hun niet-hoogsensitieve lotgenoten. Daarbij noteerden ze ook ten aanzien van de mate van stress hogere cijfers. Alleen op het gebied van sociaal functioneren ervoeren ze hetzelfde niveau. Dat ging voor beide groepen dus even goed.

Diepgaande verwerking

Hoogsensitieve adolescenten met chronische pijn ervaren dus een lagere kwaliteit van leven dan hun niet-hoogsensitieve leeftijdsgenoten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de diepgaande verwerking van zowel de externe als de interne signalen (zoals pijn) die een HSP waarneemt. Ook zal de hogere mate van ervaren stress van invloed zijn op hoe zij het leven ervaren. Uit andere onderzoeken weten we ook al dat eenzelfde situatie meer impact heeft op een HSP. Op het gebied van chronische pijn, wordt dat met dit onderzoek dus extra onderbouwd.

Meer bekendheid

De onderzoekers raden aan om meer voorlichting te geven aan jongeren (maar ook zorgverleners) over de eigenschap hoogsensitiviteit. Kennis van voor- en nadelen van deze eigenschap kan helpen in de begeleiding van en zorg voor deze jongeren omdat hulpverleners dan beter begrijpen waarom deze jongeren meer last ervaren. Hoogsensitieve jongeren zelf leren hun eigenschap door voorlichting beter begrijpen. Daardoor kunnen ze ook verschillen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten beter plaatsen; dat zorgt vaak voor veel opluchting. “Ik ben toch niet gek”. Ook helpt zelfinzicht in het ontwikkelen van strategieën om met de uitdagingen van het leven om te gaan.

Bron: Koechlin, H., Donado, C., Locher, C., Kossowsky, J., Lionetti, F., & Pluess, M. (2023). Sensory processing sensitivity in adolescents reporting chronic pain: an exploratory study. PAIN Reports, 8(1), e1053.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest