In diverse landen, waaronder België, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, is bij rechtspraak een jury betrokken. Burgers – gewone mensen – buigen zich over de schuldvraag. Ze bepalen op basis van de informatie die zij krijgen of een verdachte schuldig is of niet.

Juryleden

Onderzoekers uit de Verenigde Staten onderzochten of hoogsensitieve mensen andere jury-beslissingen nemen dan niet-HSP. Ze legden aan 136 studenten van een universiteit in Texas drie hypothetische juridische dossiers voor, waarna ze vroegen of de verdachte schuldig of onschuldig is en hoe zeker ze daarvan zijn op een schaal van 1 tot 10.

 

Fictieve rechtszaken

De eerste zaak ging over een jonge man die een oudere dame zou hebben geslagen. De tweede zaak over een jonge verkoopster die een blikje bier aan iemand van 20 jaar zou hebben verkocht. De laatste zaak ging over een jongen die zijn vriendin zou hebben geslagen.

 

Vaker schuldig

De hoogsensitieve deelnemers bleken vaker dan de niet-HSP het vriendje uit de laatste fictieve zaak schuldig te vinden. Voor de andere casussen was er geen verschil. De onderzoekers schrijven dit tot aan een verhoogde emotionele respons van HSP. Ze veronderstellen dat HSP de impact van deze hypothetische situatie (voor de vriendin) sterker voelen. De andere casussen waren emotioneel gezien meer eendimensionaal (iedereen oordeelt negatief over het slaan van een bejaarde vrouw), zodat daar het verschil in inlevingsvermogen tussen hoogsensitieve en niet-hoogsensitieve mensen minder tot uitdrukking kwam.

 

Meer bewijs nodig

De deelnemers konden hun oordeel over de schuldvraag toelichten en uit die tekstanalyses kwam nog een heel belangrijk resultaat. De hoogsensitieve fictieve jury-leden wilden veel vaker meer bewijs hebben voordat ze tot een oordeel kwamen. Ze wilden 100% zekerheid door DNA-bewijs of video-beelden, voordat ze iemand veroordeelden. De niet-hoogsensitieven verwezen in hun toelichting naar de aangeleverde bewijzen en stelden zichzelf niet de vraag of die informatie genoeg was om de schuldvraag te kunnen beantwoorden. De deelnemende HSP waren zich meer bewust van gaten in de bewijsvoering en wilden graag meer onomstotelijk bewijs, voordat ze een definitieve beslissing namen.

Weloverwogen

Dit onderzoek is een mooi voorbeeld van de manier waarop HSP besluiten nemen. Ze analyseren alle informatie diepgaand en betrekken zoveel mogelijk aspecten om tot een oordeel te komen. Daardoor duurt het nemen van een beslissing wat langer, maar is het besluit ook meer weloverwogen. Als alle relevante brokken informatie niet aanwezig zijn, stellen HSP hun beslissing vaak uit. Weloverwogenheid is dan ook één van de twaalf HSP-kerntalenten.

Esther Bergsma is initiator van Hoogsensitief.NL, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, spreker en trainer. Ze schreef onder andere “Gelukkig Hoogsensitief” en “Het Hoogsensitieve Brein“, waarin zij wetenschappelijke inzichten over hoogsensitiviteit helder vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Bekijk haar boeken hier. Ze traint professionals in het beter begrijpen en begeleiden van hoogsensitiviteit. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Bron: Conklin, M. (2020). How Sensory Processing Sensitivity Affects Juror Decision Making. DETROIT MERCY L. REV. ONLINE 197(2).

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest