Je wordt niet hoogsensitief na trauma. Je bent al hoogsensitief bij geboorte, maar traumatische gebeurtenissen hebben wel meer impact op HSP. Een onderzoek dat hier licht op werpt is van Grinapol en collega’s van de universiteit van Haifa in Israël. ZIj onderzochten of hoogsensitieve mensen na een auto-ongeluk vaker post-traumatische stress ervaren.

Auto-ongeluk

De studie die zij deden maakt deel uit van een groter onderzoek naar overlevenden van auto-ongelukken.  Binnen 24 uur na aanmelding op de Spoedeisende Hulp werden de deelnemers al verzocht enkele vragenlijsten in te vullen. De vijf navolgende dagen werden ze bevraagd op PTSS verschijnselen. Na één maand en na vier maanden kregen ze nogmaals deze vragenlijsten. 55 deelnemers vulden alle vragenlijsten in.

Aan de studie van Grinapol deden 70 mensen mee, waarvan 54% vrouw en in leeftijd variërend van 18 tot 63 jaar. Uitgesloten van deelname waren mensen die jonger zijn dan 18 jaar, waardoor het ongeluk werd veroorzaakt door drugs- of drankgebruik, die langer dan 24 uur in het ziekenhuis moesten blijven, die minder dan 3 maanden geleden al een trauma ervoeren of die al een PTSS diagnose hadden voor het ongeluk.

Trauma-klachten

De deelnemers vulden op de eerste dag de Israëlische versie van de HSP schaal in. PTSS symptomen in de eerste vijf dagen werden gemeten met de PTSS van de DSM-5, tijdens de follow-up metingen na 1 en 4 maanden gebruiken ze de PCL-5.

 

HSP meer klachten

Hoogsensitieve mensen die een auto-ongeluk hebben ervaren rapporteren meer symptomen in die eerste dagen na het ongeluk dan niet-hoogsensitieve mensen. Ook na 1 en na 4 maanden hadden ze meer symptomen. Maar aangezien iedereen die in het begin meer klachten heeft, later ook meer last ervaart, ligt de oorzaak (volgens de analyses) eerder in het aantal vroege klachten, dan in hoogsensitief zijn op zich.

Opvallend resultaat is dat niet-HSP die veel klachten ervaren direct na het ongeluk relatief meer last hebben na 1 maand in vergelijking met HSP. De onderzoekers vermoeden (maar hebben dat niet onderzocht) dat juist hoogsensitieve mensen die na zo’n ongeluk hulp zoeken, meer profijt daaruit halen. Ondanks dat ze meer klachten in het begin ervaren, neemt het aantal klachten bij HSP een maand later daardoor meer af dan bij niet-hoogsensitieve mensen. Wellicht duidt dit op de beschermende werking die hoogsensitief zijn ook heeft.

Ook meer afname

Dus aan de ene kant hebben HSP meer klachten direct na het ongeluk, maar vergeleken met de niet-HSP die ook veel klachten heeft, zijn die na 1 maand meer afgenomen.

Aan de onderzoeksopzet zitten nogal wat haken en ogen. Zo is er kleine groep bevraagd en is niet met alle relevante factoren rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld eerdere mentale problemen of met verkregen psychologische hulp na het auto-ongeluk. Daardoor moeten we de resultaten met de nodige terughoudendheid interpreteren. Maar het lijkt erop dat de eerste heftiger reactie op een traumatische gebeurtenis bij HSP, niet automatisch leidt tot langdurige klachten.

Grinapol, S., Gelkopf, M., Pagorek-Eshel, S., & Greene, T. (2022). The role of sensory processing sensitivity in the early traumatic stress reaction: Predicting posttraumatic stress symptoms following motor vehicle accidents. Personality and Individual Differences185, 111278.

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest