Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een chronische darmaandoening waarbij vooral buikpijn en ontlastingsproblemen voorkomen. Circa 10% van de Nederlandse bevolking heeft PDS volgens de patiëntenorganisatie.

Vaker?

De eerste vraag die je zou willen beantwoorden is of HSP vaker last hebben van PDS. Dat is helaas niet onderzocht. Onderzoekers van de universiteit van Iran keken alleen naar het verband tussen stress, hoogsensitiviteit en levensstijl, bij PDS-patiënten. Stress is niet de oorzaak van PDS (er kunnen verschillende factoren aan ten grondslag liggen; dé oorzaak is niet bekend), maar stress kan darmklachten wel verergeren.

Onderzoek

Aan het onderzoek namen 170 mannen en vrouwen met Prikkelbaredarmsyndroom deel, variërend in leeftijd van 18 tot 58 jaar. Ze vulden de HSP-schaal in, een vragenlijst over ervaren stress (Cohen Perceived Stress Scale) en een vragenlijst over hun leefstijl (Miller-Smith Lifestyle Assessment Inventory).

Leefstijl

De resultaten uit dit onderzoek zijn wat lastig te interpreteren, omdat de onderzoekers vooral verbanden tussen meerdere variabelen analyseerden. Dat is vaak lastig in simpele bewoordingen uit te leggen, maar een belangrijke uitkomst is dat hoogsensitieve mensen met PDS niet meer stress ervaren dan niet-HSP met PDS. De ervaren hoeveelheid stress blijkt vooral veroorzaakt te worden door de leefstijl en hoe lang de klachten al duren.

 

HSP

HSP blijken echter wel vaker langdurig PDS-klachten te hebben. Die groep hoogsensitieve mensen met langdurige PDS-klachten ervaart wel relatief meer stress. Deze uitkomst lijkt weer te onderbouwen dat de omstandigheden belangrijk zijn voor een HSP. In principe hebben ze niet meer last van stress, behalve als ze al lang klachten hebben. Chronisch ziek zijn heeft natuurlijk effect op je perceptie en gedrag en aangezien HSP gevoelig zijn voor zo’n ‘slechte setting’ zullen ze meer effect ervaren.

Klachten

Een algemene conclusie uit dit onderzoek zou kunnen zijn dat vooral een gezonde leefstijl je helpt om de mate van stress te beperken als je PDS hebt. Hoogsensitiviteit hangt niet samen met leefstijl; je leeft niet (on)gezonder als je hoogsensitief bent. Maar als je langdurige klachten hebt, ervaar je als HSP wel meer stress. Wees je daarom als HSP met prikkelbaredarmsyndroom extra bewust van het effect dat stress heeft op jou en je klachten en zorg goed voor jezelf.

 

Bron: Ghorbani Taghlidabad, B., & Tasbihsazan Mashhadi, R. (2018). Investigating the relationship between sensory processing sensitivity and life style with stress in patients with irritable bowel syndrome. Practice in Clinical Psychology6(4), 239-248.

Esther Bergsma is initiator van Hoogsensitief.NL, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, spreker en trainer. Ze schreef onder andere “Gelukkig Hoogsensitief” en “Het Hoogsensitieve Brein“, waarin zij wetenschappelijke inzichten over hoogsensitiviteit helder vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Bekijk haar boeken hier. Ze traint professionals in het beter begrijpen en begeleiden van hoogsensitiviteit. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest