Depressie

Het voorkomen van depressieve klachten onder studenten is een belangrijk onderwerp. Depressie heeft veel invloed op het leven van iemand. Tijdens de adolescentiejaren moeten er nog belangrijke levensvaardigheden geleerd worden. Omdat een depressie er voor zorgt dat je je terugtrekt uit het sociale leven, leer je die vaardigheden minder goed.

Uit recent onderzoek blijkt dat extra training op enkele levensvaardigheden ook kan helpen depressieve klachten te voorkomen onder studenten. Kosuke Yano en collega’s (2020) vroegen zich af of hoogsensitieve studenten baat hebben bij andere vaardigheden dan niet-hoogsensitieven.

 

Onderzoek

Ze lieten 868 Japanse universitaire studenten vragenlijsten invullen om te achterhalen welke vaardigheden HSP helpen om minder depressieve klachten te ervaren en hoe dit zit bij de niet-hoogsensitieve studenten.

De gemiddelde leeftijd van deze studenten was 20 jaar en er deden 385 mannen en 483 vrouwen mee. Ze vulden de HSP vragenlijst in (een 19-item Japanse versie van de lijst ontwikkeld door Aron), een vragenlijst waarmee hun levensvaardigheden in kaart werden gebracht (Life Skills Scale for Adolescents and Adults (LSSAA), een vragenlijst over depressieve klachten (CES-D) en één over andere eigenschappen (de Big Five die gaat over introversie, neuroticisme, openheid etc.).

 

Levensvaardigheden

 

In het onderzoek werd gekeken naar deze vaardigheden:

  • besluitvaardigheid; het effectief kunnen oplossen van problemen door te plannen en bestaande kennis samen te vatten;
  • interpersoonlijke relatie-vaardigheden; inleven in de emoties van een ander en empathie en medeleven kunnen uiten;
  • effectieve communicatie-vaardigheden; je gevoelens en gedachtes actief en effectief aan een ander over kunnen brengen;
  • emotionele coping; controle kunnen houden over je eigen emoties, zoals positief kunnen denken en je emoties kunnen reguleren.

 

Vaker depressieve klachten

Uit het onderzoek blijkt dat HSP studenten vaker depressieve klachten ervaren. Ook bleken ze minder goed te zijn ten aanzien van communicatie-vaardigheden en emotionele coping.

 

Invloed van vaardigheden op depressie

Uit de analyses bleek dat hoe beter de vaardigheden waren (elk van de vier) hoe lager de depressieve klachten. Maar dat blijkt wat genuanceerder te liggen als je gaat kijken naar alleen HSP of alleen niet-hoogsensitieve studenten.

Als het gaat om de besluitvaardigheid, dan blijkt dat een hogere score hierop alleen voor niet-HSP leidt tot minder depressieklachten. Voor HSP heeft deze vaardigheid geen invloed op de mate van depressie.

Voor HSP is de emotionele coping veel belangrijker. HSP die goed zijn in het reguleren van hun emoties hebben veel minder depressieve klachten dan HSP die dat niet zijn. Dat maakt echt heel veel verschil. Voor niet-HSP is dat verschil er helemaal niet.

 

Verbeteren emotionele coping

Uit dit onderzoek blijkt dus dat hoogsensitieve studenten veel vaker depressieve klachten hebben, maar ook dat die aanzienlijk afnemen als de emotionele coping goed is. Een training waarin deze vaardigheden worden versterkt kan dus een goede manier zijn om depressieve klachten onder deze groep te verminderen.

Voor niet-hoogsensitieve studenten is een training van de besluitvomingsvaardigheden juist aan te raden. Die vaardigheid heeft een effect op de depressieve klachten van deze groep. Onder HSP is deze vaardigheid van nature sterk ontwikkeld, omdat zij een diepgaande verwerking hebben. Dit centrale kenmerk van hoogsensitiviteit betekent dat de informatie van verschillende kanten wordt bekeken en doordacht voordat een beslissing wordt genomen.

 

Training interpersoonlijke vaardigheden

De onderzoekers ontdekten ook dat studenten die goed zijn in interpersoonlijke vaardigheden minder depressieve klachten hebben. Hoewel dat effect wat minder groot is dan bij de eerder besproken twee vaardigheden. Met interpersoonlijke vaardigheden is het makkelijker om sociale steun te vinden in je omgeving. Die steun vermindert de kans op depressieve klachten. Voor zowel HSP als niet-HSP is heeft deze vaardigheid hetzelfde effect.

 

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat hoe beter de levensvaardigheden zijn, hoe minder depressieve klachten ervaren worden. Het versterken van die vaardigheden kan dus een nuttige manier zijn om depressies te voorkomen. Maar het interessante van dit onderzoek is dat heel precies kan worden gezegd welke vaardigheid HSP het beste kunnen verbeteren. Sterke emotionele coping leidt tot veel minder depressieve klachten bij HSP. Terwijl dat niet geldt voor niet-hoogsensitieve studenten. Die groep kan het beste de besluitvaardigheid versterken. Voor beide groepen helpt ook het versterken van de interpersoonlijke vaardigheden.

.

Bron:

Yano, K., Kase, T., & Oishi, K. (2020). Sensory processing sensitivity moderates the relationships between life skills and depressive tendencies in university students. Japanese Psychological Research.

Esther Bergsma is initiator van Hoogsensitief.NL, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, spreker en trainer. Ze schreef onder andere “Het Hoogsensitieve Brein“, waarin zij wetenschappelijke inzichten over Hoogsensitiviteit helder vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Bekijk haar boeken hier. Ze traint professionals in het beter begrijpen en begeleiden van hoogsensitiviteit. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest