Diabetes, ook wel suikerziekte genaamd, is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer in evenwicht houdt. In Nederland hebben ruim 1.1 miljoen mensen diabetes. Negen van de tien mensen van deze groep hebben diabetes type 2. De rest, ongeveer 100.000 diabetes type 1. Op dat type gaan we in dit artikel verder in.

Insuline

Als je diabetes type 1 hebt, maakt je lichaam te weinig insuline aan, omdat je afweersysteem de cellen aanvalt die insuline aanmaken. De bètacellen in de alvleesklier die de insuline maken worden vernietigd. Het is dus een auto-immuunziekte. Het lichaam heeft suikers (glucose) nodig als brandstof. Insuline zorgt ervoor dat bloedsuiker kan worden opgenomen door alle cellen in het lichaam. Mensen met diabetes type 1 kunnen die insuline niet meer zelf aanmaken en zijn dus afhankelijk van toegediende insuline.

 

Jongeren

Dit type diabetes wordt vaak op jonge leeftijd vastgesteld. In Nederland hebben ongeveer 7.000 kinderen en jongeren tot 20 jaar deze ziekte. Zij moeten elke dag insuline inspuiten wat hun dagelijks leven enorm beïnvloed.

Alon Goldberg deed samen met zijn collega’s onderzoek onder 128 adolescenten om te kijken of onder jongeren met type 1 diabetes (T1D) vaker hoogsensitiviteit voorkomt. 62 deelnemers hadden diabetes. De ziekte was gemiddeld op hun 11e jaar vastgesteld. Ten tijde van het onderzoek waren ze gemiddeld 16 jaar. Daarnaast namen 66 jongeren deel die geen diabetes of enige andere auto-immuunziekte hadden. Hun gemiddelde leeftijd was 15 jaar.

 

Vaak meerdere ziektes

Mensen met diabetes type 1 hebben vaker last van andere auto-immuunziekten dan mensen zonder diabetes. Uit groot Amerikaans onderzoek blijkt dat 27% van de mensen naast diabetes type 1 één of meerdere auto-immuunziekten heeft. De meest voorkomende auto-immuunziekte bij de deelnemers in dat onderzoek was een te trage of snelle schildklier. In het onderzoek van Goldberg hadden de jongeren met diabetes geen andere auto-immuunziektes. Dat zou de resultaten namelijk kunnen vertekenen.

 

Onderzoek

De jongeren vulden voor het onderzoek vragenlijsten in over hun demografische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en over hoogsensitiviteit. Ook de ouders vulden een vragenlijst over hoogsensitiviteit in, de zogenoemde parent-report-scale.

 

Vaker hoogsensitief

Jongeren met diabetes type 1 blijken vaker hoogsensitief te zijn. Dat is op twee manieren aangetoond. Ze hebben een hogere score op de HSP vragenlijst. En als de jongeren op basis van hun score worden ingedeeld in de groepen al dan niet hoogsensitief, dan blijkt 40% van de jongeren met diabetes type 1 HSP te zijn. Slechts 15% van de jongeren in de controlegroep is hoogsensitief.

 

Stress

Stress kan het verband verklaren. Hoogsensitieve mensen zijn gevoeliger voor stress. Zie ook Hoofdstuk 9 uit Het Hoogsensitieve Brein. Goldberg (2018) geeft aan dat neuroendocriene hormonen door stress kunnen leiden tot een verhoogde productie van cytokinen en daardoor auto-immuunziektes kunnen activeren.

 

Bloedsuikerspiegel

Nauman (2020) leggen een verband tussen veranderingen in het neurotensin systeem dat te zien is bij HSP. Dat is een uit 13 aminozuren bestaand neurotransmitterpeptide, wat helpt bij de overdracht van zenuwimpulsen van de ene naar de andere zenuwcel. Een onderdeel van het neurotensin systeem is het eiwit neurolysin, dat betrokken is bij de glucose stofwisseling. Mogelijk kan dit verklaren waarom veel HSP zo gevoelig zijn voor pieken en dalen in hun bloedsuikerspiegel en sterk reageren op een gevoel van honger. En wellicht kan die invloed op de glucose stofwisseling zelfs het hogere aandeel HSP onder mensen met diabetes type 1 verklaren.

 

Bronnen:

https://www.diabetesfonds.nl
https://www.diabetestype1.nl
Goldberg, A., Ebraheem, Z., Freiberg, C., Ferarro, R., Chai, S., & Gottfried, O. D. (2018). Sweet and sensitive: sensory processing sensitivity and type 1 diabetes. Journal of pediatric nursing, 38, e35-e38.
Naumann, F. V., Acevedo, B. P., Jagiellowicz, J., Greven, C. U., & Homberg, J. R. (2020). Etiology of sensory processing sensitivity: Neurobiology, genes, and evolution. In Acevedo (eds), The Highly Sensitive Brain (pp. 109-134). Academic Press.

Esther Bergsma is initiator van Hoogsensitief.NL, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, spreker en trainer. Ze schreef onder andere “Het Hoogsensitieve Brein“, waarin zij wetenschappelijke inzichten over Hoogsensitiviteit helder vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Bekijk haar boeken hier. Ze traint professionals in het beter begrijpen en begeleiden van hoogsensitiviteit. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest