Interview

Esther Bergsma werd geïnterviewd over haar onderzoek naar HSP op het werk en over de werking van de hersenen van HSP zoals ze dat beschreef in haar boek “Het Hoogsensitieve Brein”.

 

Intermediair

Het artikel gaat in op de onbekendheid van de eigenschap, terwijl één op de vijf werknemers deze eigenschap heeft. Lees hier het artikel: ‘Hoogsensitiviteit wordt nog te weinig geaccepteerd’.

Auteur Bas Hakker vraagt zich in het interview af hoe je als hoogsensitieve medewerker het best het gesprek met je werkgever aan kan gaan als je vastloopt. De ervaring is dat leidinggevenden een zeer beperkt beeld hebben van de eigenschap, wat het gesprek bemoeilijkt.

“Bergsma denkt dat het zou helpen als er meer bekend zou worden over hoogsensitiviteit. ‘20 procent van alle medewerkers is hoogsensitief en we hebben het er nooit over. Werkgevers hebben ook belang bij een tevreden medewerker. Toch wordt bij veel bedrijven sterk gedacht vanuit de functie en niet vanuit de mensen. Terwijl de vraag hoe je de talenten van iemand optimaal kunt benutten voor een bedrijf zinvoller is.’

AD en regionale bladen

Het AD en enkele daarbij aangesloten regionale bladen plaatsten ook een artikel met de titel:

Hooggevoelig op het werk: ‘Plaats jezelf niet in de slachtofferrol’

“Om optimaal te functioneren met hoogsensitiviteit, is het belangrijk om goed te analyseren hoe het bij jou uitpakt, zo legt Bergsma uit. ,,Als je weet voor welke prikkels jij gevoelig bent, kun je een manier bedenken om daarmee om te gaan. Zo heb je een beter startpunt voor een gesprek met je werkgever. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor het creëren van een optimale situatie. Communiceren vanuit een slachtofferrol komt een functioneringsgesprek vaak niet ten goede. Bespreken wat je nodig hebt om beter te functioneren wel.’’

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest