De plek waar je werkt heeft effect op je prestaties. Voor hoogsensitieve mensen geldt dit nog sterker omdat zij zoveel signalen oppikken. In dit blog aandacht voor een bijzondere werkplek: de kantoortuin.

Open communicatie

De kantoortuin is ontworpen vanuit het idee dat het – naast het besparen van kosten – de communicatie tussen werknemers gemakkelijker zou maken. Daardoor zou de afstemming tussen collega’s toenemen en de kwaliteit van projecten stijgen. Met die ‘open communicatie’ stijgt echter ook de hoeveelheid geluiden om je heen: pratende collega’s, telefoongesprekken, tikkende pennen of toetsenborden, radio’s en schuivende stoelen.

Geluid

Aangezien het overgrote deel van de HSP gevoelig is voor geluiden (met 84% de meest voorkomende fysieke gevoeligheid) zou je verwachten dat continu geluid voor veel HSP een onwerkbare situatie is.  Dat blijkt voor 38% zo te zijn. Het is daarmee nummer 4 uit het lijstje ‘meest onwerkbare situaties voor HSP’. 53% heeft er last van en 8% heeft er geen last van. Ze hebben dus wel degelijk last van geluid om hen heen, maar benoemen het minder vaak als onwerkbaar dan een slechte sfeer of betekenisloos werk (zie dit blog).

Kantoortuin

Als ruim 90% last heeft van geluiden die continu aanwezig zijn op het werk, hoe ervaren HSP dan een kantoortuin? Voor 28% van de HSP is een kantoortuin onwerkbaar. Daarnaast heeft nog eens 35% daar last van. Echter een groot deel (26%) heeft geen ervaring met het werken in een kantoortuin. Dat hangt natuurlijk samen met het soort werk.  Medewerkers in oa. de zorg, in het onderwijs, de bouw of transport hebben geen kantoortuin als werkplek. Als ik deze groep uit de cijfers haal en puur kijk naar de mensen die wel een dergelijke werkplek hebben ervaren dan geeft 48% last te hebben van de kantoortuin en 37% het zelfs onwerkbaar te vinden.

Nadelen

Pieter Offermans heeft in “De hoogsensitieve werknemer” uitgebreid geschreven over de kantoortuin. Hij verwijst naar vele onderzoeken op dit terrein. Zo blijkt dat ongeveer 67% van de Nederlanders een kantoortuin als werkplek heeft. Daarnaast blijkt dat een kantoortuin veel minder voordelen heeft dan werd gedacht.

Uit onderzoeken naar de effectiviteit van de kantoortuin blijkt dat de productiviteit afneemt, tot wel 66 procent. Zelfs mensen die zeggen geen last te hebben van hun drukke werkplek, presteren toch minder goed dan als zij op een rustige plek zouden zitten (Offermans, 2015). Offermans concludeert dat kantoortuinen over het algemeen juist niet leiden tot verbeterde communicatie, werkplezier en productiviteit. Ook de niet-hoogsensitieve werknemers presteren over het algemeen niet optimaal in deze omgeving. Laat staan de hoogsensitieve werknemer die zo gevoelig is voor zijn omgeving (Offermans, 2015).

 

Universeel

De problemen die door kantoortuinen ontstaan, zijn dus zeker niet voorbehouden aan hoogsensitieve mensen. Door hun gevoeligheid voor stimuli is het voor hen echter moeilijker zich af te sluiten. Naast geluiden, ervaren hoogsensitieve mensen ook lichten intenser, zoals de tl-lichten of beeldschermen. Geuren komen daarnaast ook sterker binnen: van parfum of koffie en van transpiratie of toiletbezoek. Bovendien is het moeilijker je voor een slechte sfeer af te sluiten als je allemaal in dezelfde ruimte werkt.

 

Eigen werkruimte

Daarom vroeg ik in mijn onderzoek ook naar het belang van een stille of een eigen werkruimte. 68% vindt een stille werkruimte belangrijk, maar slechts 18% vindt het noodzakelijk om goede werkprestaties te kunnen leveren. Een eigen werkkamer wordt nog minder vaak als noodzakelijk gezien (12%). Voor een deel zal dit lage percentage voortkomen uit de aard van het werk. Voor medewerkers in zorg, onderwijs, bouw of transport is een eigen werkruimte immers niet aan de orde.

Een stille werkruimte kan voor alle beroepsgroepen belangrijk zijn. De mate waarop je daar invloed op hebt, verschilt echter. Offermans (2015) geeft daarbij aan dat controle daarop hebben belangrijk is. Als hoogsensitieve mensen zelf kunnen bepalen of en zo ja, hoe hard de radio staat, haalt dit al een groot deel van de ‘last’ weg.

Conclusie

Werken in een kantoortuin levert veel minder voordelen op dan werd gedacht bij de invoering. Vrijwel alle werknemers ervaren er hinder van, maar de hoogsensitieve werknemer relatief meer. Toch heeft een slechte sfeer, betekenisloos werk of een gebrek aan autonomie een grotere impact op hen.

Werkstress blog 3 - hoogsensitief - werk in kantoortuin

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest