Hoogsensitieve kinderen (hsk) vragen vaak veel aandacht. Ze stellen kritische vragen over wat je zegt of over de regels. Een onhandig geformuleerde zin kan een dwars kind opleveren.
In die zin is je kind een spiegel. Het geeft direct feedback op wat jij doet en zegt. Een unieke bron van inzicht in jezelf. In ander opzicht spiegelt je kind doordat zijn/haar gedrag soms erg lijkt op hoe jij doet of deed. Je kijkt dan voor je gevoel naar je jongere zelf.

  • Je begrijpt waarom jij zo was. Vroeger was er misschien niet veel begrip voor jou. Nu je je kind observeert, snap je zelf wel waarom je zo was en nu bent;
  • Je begrijpt je kind. Je weet nog hoe je zelf dacht in vergelijkbare situaties en daarom snap je waarom je kind nu op deze manier reageert.

Inzicht in je eigen sensitiviteit kan daarom heel nuttig zijn. Je snapt jezelf en je kind beter. Hierdoor verloopt jullie communicatie soepeler en kan je met dieper begrip opvoeden.

Begrip is het fundament voor een goede relatie tussen ouder en kind.

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest