Masterclass “Hoogsensitiviteitsanalyse voor professionals”

Integraler inzicht in hoogsensitiviteit

Elke coach, therapeut of psycholoog weet hoe essentieel het intakegesprek is. Naast de concrete hulpvraag wil je zo exact mogelijk weten hoe de persoon is, denkt en leeft.

De eigenschap hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid) is amper 25 jaar bekend en dus relatief kort onderwerp van wetenschap en studie. Gelukkig interesseren steeds meer professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg zich voor dit onderwerp. Daarmee kunnen ze hun klanten beter begeleiden.

Inzichtgevend

Maar hoe weet je of iemand hoogsensitief is? Hebben alle HSP exact dezelfde kenmerken? Heeft het met prikkelgevoeligheid te maken of is het meer dan dat alleen? Hoe kan je peilen waar de klant vooral last van heeft en welke talenten nog onontwikkeld zijn en op welke pijlers bouw je jouw begeleldingstraject? Esther Bergsma beantwoordt al deze vragen tijdens de masterclass aan de hand van haar hoogsensitiviteitsanalyse (HSA).

Masterclass

Deze masterclass vindt plaats op donderdag 7 september van 13.30 tot 16.30 uur in het vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. Deelname kost € 79,50 exclusief btw. Deelnemers worden verwelkomd met koffie en thee naar keuze en ontvangen de HSA en HSA-k, het illustratieve schema van de gevoeligheidsgradaties alsmede de inschalingsmodellen van overige eigenschappen om in de eigen praktijk te gebruiken.

Programma

Het programma bestaat uit een korte inleiding over de (wetenschap achter de) eigenschap hoogsensitiviteit, uitleg op hoofdlijnen van het hoogsensitieve brein, toelichting op de systematiek van de hoogsensitiviteitsanalyse en handvatten hoe je het in de praktijk kunt gebruiken. Het laatste onderdeel is een casusbespreking, wat de praktische toepasbaarheid verder verhelderd.

Eigentijds – Specifiek – Integraal

Op een rijtje

Masterclass:
Hoogsensitiviteitsanalyse voor professionals

Spreker:
Drs. Esther Bergsma

Datum:
Donderdag 7 september 2023

Tijd:
13.30 – 16.30 uur

Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg,
Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht, 030 – 231 00 68

Inhoud:
Hoogsensitieve brein – HSA in theorie en praktijk

Kosten:
€ 79,50 exclusief btw

Met de aankoop verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden masterclass 2023.

NB je kunt ook kiezen voor een online variant met ingesproken instructie plus toegang tot de mediatheek met alle documenten.

Op verschillende momenten in het jaar verzorgt Esther Bergsma de masterclass “Hoogsensitiviteitsanalyse voor professionals” voor alle eerstelijns-hulpverleners die hoogsensitieve personen (HSP) in hun praktijk ontvangen. Op basis van de meest recente mondiale onderzoeken en nieuwe inzichten in het werkveld ontwikkelde zij een eigentijds instrument om ieders persoonlijke hoogsensitiviteit zo specifiek mogelijk in kaart te brengen.

​Voor specialisten op het gebied van kinderen heeft Bergsma een afgeleide versie gemaakt; speciaal voor jongelui tot circa 14 jaar.

Hoogsensitiviteit bestaat. En het bestaat al zolang als de evolutie bestaat. Steeds meer onderzoeken – ook onder diersoorten – bewijzen dit. Maar liefst 20% van de bevolking is hoogsensitief. Die verhouding van 1:5 blijkt uit biologisch onderzoek zelfs doorslaggevend voor de overleving van een soort.
Steeds meer hoogsensitieve personen herkennen de eigenschap bij zichzelf. Om te leren omgaan met de problemen die hoogsensitiviteit soms met zich meebrengt, vraagt menigeen hulp. Een gedegen hoogsensitiviteitsanalyse (HSA) verhoogt dan de effectiviteit van een traject.

HSA van Bergsma

De HSA van Bergsma bouwt voort op de HSP 27-scale van Dr. Elaine Aron en de afgeleide versie van Dr. Michael Pluess. Deze nieuwe vragenlijst biedt echter een eigentijdser, specifieker en integraler beeld van de diverse stadia van informatieverwerking bij HSP.

Dit geldt in eerste instantie voor de zintuiglijk gevoeligheid van hoogsensitieve mensen. Aan de hand van de vragenlijst kan een counsellor, coach of andere zorgaanbieder voor elk van de 10 zintuigen (waaronder proprioceptie, interoceptie en emoceptie) de mate van gevoeligheid inventariseren.

Centrale en meest kenmerkende stadium van de eigenschap is de diepgaande verwerking in het hoogsensitieve brein. HSP doorlopen razendsnel meerdere processen in de hersenen en hoewel dit een cruciaal onderdeel is van hooggevoeligheid is er nog geen analyse die juist deze aspecten bevraagt. De HSA van Bergsma wél.

Ook het derde stadium, de intense impact, kunnen hulpverleners met deze vragenlijst beter in beeld krijgen dan met de reeds bestaande.

Positieve effecten

Esther Bergsma is er in deze 55-itemslijst bovendien in geslaagd om ook de pósitieve effecten van hoogsensitiviteit te benoemen. De USP van HSP!
Om een nog gedetailleerder beeld van cliënten te krijgen heeft ze in haar HSA als sluitstuk een schema opgenomen waar zorgprofessionals overige persoonlijke eigenschappen kunnen inschalen die mogelijk van invloed zijn op de beleving van iemands hooggevoeligheid.

Drs. Esther Bergsma is sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur, opleider en professioneel spreker op het gebied van hoogsensitiviteit. Zij schreef o.a. het standaardwerk Het hoogsensitieve brein (waarvan inmiddels een herziene editie verscheen met 167 nieuwe onderzoeken) en de bestseller Hoogsensitieve kinderen. Eind 2021 verscheen haar vijfde boek Gelukkig Hoogsensitief. Ze is initiator van het online platform www.hoogsensitief.nl.
Esther is als expert verbonden aan ‘Psychologie Magazine’ en ‘Wendy online’, waarvoor ze consults geeft, online trainingen inspreekt of blogs schrijft.

Esther benadert en beschrijft hoogsensitiviteit vanuit wetenschappelijke inzichten en benadrukt vooral de voordelen ervan. HSP hebben namelijk vaardigheden en kwaliteiten die het (sociale) ‘smeermiddel’ in de samenleving kunnen zijn. Kennis over hun eigen talenten alsmede een positievere mindset bieden hoogsensitieven meer zelfvertrouwen en ruimte om die kwaliteiten te ontplooien.

Met de aankoop verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden masterclass 2023.

Pin It on Pinterest