Veel HSP gaven in ons onderzoek voor het boek Gelukkig Hoogsensitief aan een sterke band te voelen met de natuur en ook veel geluk te halen uit het verblijven in de natuur. Maar of dit meer is dan niet-hoogsensitieve mensen wisten we niet. In nieuw onderzoek bekeken onderzoekers van universiteiten in Ierland, Italië en Engeland of HSP meer verbonden zijn met de natuur en of hun band met dieren anders is.

 

Onderzoek

Ze deden twee studies naar dit onderwerp. Aan de eerste studie namen 241 mensen deel, met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar, waarvan 83% vrouw. In de tweede studie was de gemiddelde leeftijd van de 144 deelnemers 40 jaar en was 92% vrouw. Iedereen vulde online de HSP-schaal in en de Connectedness to Nature Scale. In deze vragenlijst komen items voor als “ik voel me vaak één met de natuur om me heen” en “ik zie de natuur als een gemeenschap waartoe ik behoor”. De Short Attachment to Pets werd ook ingevuld. Met items als “ik hou van huisdieren”, “mijn huisdier maakt me gelukkig” en “ik beschouw mijn huisdier als een vriend”.

In studie twee vulden deelnemers daarnaast ook de Animal Attitude Scale in, waarmee het vermogen om je in te leven in dieren getest wordt en het belang dat iemand hecht aan dierenwelzijn. Met items als “ik raak soms overstuur als ik wilde dieren in kooien zie in de dierentuin”.

 

Verbondenheid met de natuur

HSP zijn meer verbonden met de natuur, blijkt uit de resultaten van beide studies. Dat betekent dat HSP een sterker gevoel hebben dat zij verbonden zijn met en onderdeel uitmaken van de natuur. Dat gevoel dat de natuur overweldigend groot is, en dat jij daar een klein, maar verbonden schakeltje in bent.

De onderzoekers vermoeden dat het vermogen van HSP om te kunnen genieten van de mooie dingen, je te kunnen verwonderen en je goed te kunnen inleven, bijdragen aan die sterkere verbondenheid. Daarmee kan dit ook een goede manier zijn om te leren omgaan met de hoge mate van stress die veel HSP ervaren. Therapieën die gebruik maken van de natuur, zullen bij HSP stress, piekeren en negatieve gevoelens kunnen voorkomen of verminderen. Een sterker gevoel van verbinding blijkt namelijk een belangrijke voorwaarde te zijn voor het kunnen profiteren van de voordelen van tijd doorbrengen in de natuur. Zoals troost vinden, stress verminderen en je gelukkig voelen.

 

Dierenwelzijn

Verder blijkt dat HSP meer bezig zijn met dierenwelzijn dan niet-hoogsensitieve mensen. Ze zijn vaker van mening dat er niet op dieren gejaagd moet worden voor de sport, dat wilde dieren niet in dierentuinen opgesloten zouden moeten worden, dat dieren niet gebruikt zouden moeten worden in medisch onderzoek of gefokt moeten worden voor consumptie. Er bleek geen verschil als het gaat om verbinding met huisdieren. HSP zijn dus niet sterker dan anderen gehecht aan hun huisdieren, zien huisdieren ook niet vaker als een vriend dan niet-hoogsensitieve mensen, maar ze hebben wel meer oog voor dierenwelzijn in het algemeen.

Esther Bergsma, is expert Hoogsensitiviteit, initiator van Hoogsensitief.NL en auteur van een vijftal boeken over hoogsensitiviteit. Ze verzorgt presentaties en opleidingen voor professionals over hoogsensitieve mensen en kinderen vanuit een wetenschappelijke invalshoek.

Bron: Setti, A., Lionetti, F., Kagari, R. L., Motherway, L., & Pluess, M. (2022). The Temperament Trait of Environmental Sensitivity is Associated with Connectedness to Nature and Affinity to Animals. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09861

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest