Overprikkeling is bij kinderen vaak de oorzaak van ‘lastig’ gedrag zoals woedeaanvallen, huilbuien, dwars of teruggetrokken zijn. Hoogsensitieve kinderen raken snel overprikkeld. Ouders kunnen op zo’n moment geen contact meer maken met hun kind. Ze kunnen het echter wel leren overprikkeling te voorkomen of anders te reageren in situaties van overprikkeling.

Omgaan met overprikkelende situaties is ook als volwassene lastig: driekwart van de hoogsensitieve vrouwen en 64% van de mannen zegt dit moeilijk te vinden.
Twee derde van de vrouwen en 55% van de mannen ervaart het daarnaast als lastig om met hun heftige emoties om te gaan. Allerlei situaties kunnen sterke gevoelens oproepen bij hoogsensitieve personen: leed van anderen, onrechtvaardigheid, kunst, muziek, boeken, films etc. En bijvoorbeeld ook aandacht van anderen. Zelfs positieve aandacht kan behoorlijk overweldigend zijn. Mannen vinden het vaker lastig. 45% van de mannen krijgt dat liever niet tegenover 35% van de vrouwen. Onder kinderen is dit zowel voor jongens als meisjes een kwart. Zij vinden het dus minder lastig dan volwassenen.

Veel volwassenen hebben aangeleerd hun gevoelens te onderdrukken omdat het sociaal niet gepast voelt. Dat onderdrukken kan echter veel spanning opleveren en heel wat energie kosten. Leren gevoelens te uiten helpt hoogsensitieve personen zichzelf staande te houden als emoties hen overweldigen.

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest