Privacybeleid

Hoogsensitief.NL:

is onderdeel van WerkZorgCombinatie (KvK: 54443393; Esther Natasja Bergsma). Ons webadres is: https://hoogsensitief.nl. Via deze website bieden we diensten aan die u gratis of betaald kunt aanvragen. Daarnaast levert Bergsma counsellingsdiensten en verzorgt informatiebijeenkomsten.

1. Welke persoonlijke data worden verzameld en waarom?

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelt Hoogsensitief.NL (Hs.NL) de data zoals getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de “browser gebruikersagent string” om spam-opsporing te ondersteunen.

Indien je een geanonimiseerde string gebruikt, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd), kan dit naar de “Gravatar-service” worden gestuurd. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin zogeheten “EXIF GPS locatiegegevens”. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

De reacties die u ons stuurt via het contactformulier komen binnen op het e-mailadres info@hoogsensitief.nl. Hs.NL gebruikt deze gegevens voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna wordt uw mail verwijderd.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie mogen opslaan. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een volgende reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login-informatie en schermweergave-opties. Login-cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt met jouw account worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het “post ID” van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Nieuwsbrief

Hs.NL schrijft je niet automatisch voor onze nieuwsbrief in. Alleen als je het daarvoor bestemde hokje aankruist ofwel via een daartoe bestemde reactieformulier inschrijft. Via onze MailChimp-nieuwsbrief kun je je te allen tijde weer uitschrijven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als zou de bezoeker deze andere website bezoeken. Deze websites kunnen dus data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en jouw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Dit is inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

2. Met wie mogen we jouw data delen?

Hoogsensitief.NL (onderdeel van WerkZorgCombinatie) verstrekt geen persoonsgegevens aan personen buiten onze organisatie, bedrijven of andere organisaties tenzij:
* dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
* dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten;
* je daarvoor toestemming hebt gegeven.

De informatie die je via deze website deelt wordt alleen gebruikt om de diensten of producten die je hebt aangevraagd te kunnen leveren.

Voor de gegevens die Esther Bergsma tijdens counselling ontvangt, geldt:
“Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend counsellor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik – na jouw expliciete toestemming – heb opgevraagd bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld bij de huisarts.
Om je privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met je persoonlijke – en medische gegevens, zorgen wij ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend counsellor heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren – bijvoorbeeld als het counsellingtraject is afgerond – of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
* In geval van waarneming tijdens mijn afwezigheid;
* Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, opdat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciete toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst is vereist.”

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die de zorgverzekeraar vraagt wanneer je deze nota daar declareert:
* Naam, adres en woonplaats;
* Datum van de behandeling;
* Korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld “Counsellingsessie”);
* Kosten van het consult.

3. Hoe lang bewaren we jouw data?

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie inclusief metadata voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van te moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment. Alleen de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Counsellingsdata: 15 jaar bewaard (zie hierboven).

4. Welke rechten heb je over je data?

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een zogeheten exportbestand van je persoonlijke data. Dit is inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data verwijderen. Dit bevat dan niet de data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve -, wettelijke – of beveiligingsdoeleinden.

5. Waar sturen we jouw data naartoe?

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie-service geleid worden.

6. Wat zijn je rechten als betrokkene?

  • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel (zoals hier in dit privacyprotocol beschreven staat);
  • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad;
  • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens te vragen, kan Hs.NL alleen tegemoet komen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
  • Recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wenst te maken van deze rechten, dan kun je dit per email aangeven via info@hoogsensitief.nl. Als je verzoek wordt afgewezen, dan wordt tevens uitgelegd waarom. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw e-mailverzoek een bericht van Hoogsensitief.NL. Ook met klachten over de verwerking van gegevens is dit de wijze van indiening en behandeling.

7. Hoe beveiligen we jouw data?

  • Hoogsensitief.NL verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Privacyprotocol;
  • Je persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Hs.NL worden ingezien, tenzij in dit protocol anders is bepaald.

Hs.NL beveiligt al je persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
* Het laten gebruiken van een persoonlijk wachtwoord voor iedere gebruiker bij het inloggen op website;
* Geheimhoudingsplicht voor Hs.NL-medewerkers ten aanzien van alle aan Hoogsensitief.NL verstrekte persoonsgegevens;
* Technische maatregelen overeenkomstig de wet om dit systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf;
* Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor een goede administratie. We hanteren een termijn van zeven jaar (conform de Belastingwet) na de laatste aankoop/bestelling/factuur. Daarna vernietigen we de gegevens.

Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft zal Hs.NL zich aan deze voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Nu is deze 15 jaar voor cliëntendossiers, conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Pin It on Pinterest