In februari 2020 verscheen het nieuwe boek van Gerarda van der Veen met de titel “Ouders doen ertoe. Het belang van een goede opvoeding in het bijzonder voor gevoelige en begaafde kinderen”

Van der Veen

Gerarda van der Veen is bekend als oprichter van het Landelijk Informatiepunt Hoogsensitieve kinderen (LiHSK) en auteur van verschillende boeken over dit onderwerp. In haar nieuwe boek introduceert ze een compleet nieuw model, dat ouders een stevige basis geeft in de opvoeding van hun kinderen.

Ik zeg zelf altijd dat het belangrijk is de gevoeligheid van kinderen in kaart te brengen. Niet omdat je daarmee de belemmeringen die het kind ervaart weg kunt nemen, maar om je kind de vaardigheden aan te leren om zichzelf staande te houden in een overweldigende wereld.

In het boek “Ouders doen ertoe” wordt dit sterk uitgewerkt. Van der Veen schrijft: “Goede opvoeders zorgen ervoor dat hun begeleiding zodanig is dat het kind de verbinding met de wereld kan maken”. En ook andersom: “Het kind wil van zijn ouders voldoende aangereikt krijgen om een krachtige identiteit en een stabiel zelfgevoel te ontwikkelen. Zodat hij het leven – hoe druk en veeleisend ook – aankan en er nog wat van weet te maken ook.

Van der Veen maakt heel concreet hoe je dat dan doet. Het vernieuwende van dit boek is dat het de kennis over hoogsensitiviteit combineert met de inzichten rond de groeiprocessen die kinderen doormaken. Daarmee is dit boek vernieuwend en verdiepend ten opzichte van de boeken die er al zijn.

 

Blokkentorenmodel

Om te illustreren wat kinderen nodig hebben, introduceert Gerarda van der Veen het zogenoemde Blokkentorenmodel. Elk blok geeft een ontwikkelingsfase aan en de thema’s die daarbij spelen; zoals hechting en ankering, exploratie en egocentrisme en interactie en reflectie. De metafoor van de blokkentoren geeft ook aan dat als één van die blokken niet goed ontwikkeld is, de toren minder stabiel staat. Iedere fase vraagt van ouders een specifieke houding en benadering.

Hoogsensitieve kinderen hebben een stabiele omgeving nodig. Ze varen wel bij rust, ruimte en continuïteit. Volgens Van der Veen kunnen ouders heel veel voor hun kind betekenen door een effectieve begeleiding passend bij de fase. Teveel hulpverleners inschakelen zal de stabiliteit die nodig is over het algemeen niet goed doen. Terwijl aanpassingen in de opvoeding een groot effect op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind kunnen hebben.

Hoogsensitief, -stimulatief of -begaafd

Met concrete voorbeelden krijg je door dit boek als ouder inzicht in hoe je je kind effectief door de verschillende fases kunt begeleiden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogsensitieve, hoogstimulatieve en hoogbegaafde kinderen. Elk hebben weer een andere begeleiding nodig. Zo hebben hoogsensitieve kinderen vaker behoefte aan stimulatie om hun eigen grens aan te geven, terwijl hoogstimulatieve kinderen grenzen van hun ouders nodig hebben.

 

Pedagogisch responsief

Van der Veen besluit het boek met de woorden: “Pedagogisch responsief zijn in de [verschillende] fasen geeft een kind wortels, een fundament. Dan kan hij zijn plek innemen in de wereld, dan staat hij stevig en deert een beetje ‘wind’ hem niet […]”

Een aanrader voor alle ouders die het beste willen voor hun kind, ook als dat betekent dat ze hun eigen begeleiding moeten aanpassen aan de nieuw opgedane inzichten.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest