Het boek “Zie wat je kind beweegt. Over bewegen, zintuigen en sensorische informatie verwerken” van Suzanne Strijbosch – van Snippenberg is in maart 2019 uitgekomen.

Buitensporig huilen van je baby, gefrustreerde boosheid van je peuterpuber, druk gedrag of extreem slecht eten. Aan het gedrag van een jong kind merk je meestal wel dat het niet goed in zijn vel zit. Maar wat er precies aan de hand is, is veel minder duidelijk.

Suzanne Strijbosch – van Snippenberg heeft een praktijk voor kinderfysiocoaching en laat in dit boek zien dat de achtergrond van problemen vaak terug te vinden is in de motorische ontwikkeling of de verwerking van prikkels. Haar visie is dat je voorbij gedrag moet kijken om te zien wat de oorzaak van het gedrag is. Een aanpak die ik zeer toejuich. Hoe vaak kijken we immers niet naar gedrag alleen en plakken we daar etiketten op, waardoor we de werkelijke oplossing missen.

De auteur vertelt helder over sensorische informatieverwerking (SI) en onder- en overprikkeling. Alle zintuigen spelen een rol bij de ontwikkeling van je kind. De manier waarop elk zintuig die informatie verwerkt wordt sensorische informatieverwerking genoemd. En daar kan je kind een lage of een hoge drempel voor hebben. Ten aanzien van ‘horen’ heeft je kind bijvoorbeeld een lage prikkeldrempel. Het heeft dan snel last van geluid. En kan dan overprikkeld raken. Tegelijkertijd kan je kind een hoge drempel hebben als het gaat om ‘evenwicht’.  Dat betekent dat het niet zo snel sensaties die met evenwicht te maken hebben voelt. Het is dan snel onderprikkeld. Vaak kan bijvoorbeeld het schommelen niet hard genoeg gaan voor deze kinderen.

Het mooie aan het boek “Zie wat je kind beweegt” is dat het zo helder maakt welke invloed onder- en overprikkeling heeft op een kind. Het geeft mooie aanknopingspunten om het gedrag van je kind beter te kunnen begrijpen. Wat veel ouders zullen waarderen zijn de concrete activiteiten en spelletjes die je met je kind kunt doen om onder- en overprikkeling te voorkomen.

Soms wordt gedacht dat een hoogsensitief kind ook problemen heeft met de sensorische informatieverwerking. Suzanne Strijbosch – van Snippenberg vertelt dat dit zeker niet altijd het geval is. Een hoogsensitief kind kan veel last hebben van prikkels, maar als het ontspannen is, dan komen de prikkels vaak minder hard binnen. Een kind met een SI probleem heeft altijd last van prikkels zolang het SI probleem bestaat. De SI therapeut kan door middel van oefeningen en adviezen er voor zorgen dat de zintuigen bij het kind beter gaan samenwerken en daardoor beter verwerkt worden waardoor het SI probleem niet meer of nauwelijks aanwezig is.

Een belangrijke tip uit dit overzichtelijke boek: wen je kind niet aan om altijd een koptelefoon op te hebben, daardoor kan het kind juist meer gevoelig worden voor geluiden. Raadpleeg een SI therapeut als je een plan speciaal voor jouw kind wilt laten maken.

Kortom een praktisch boek dat veel verheldert over welk effect problemen in de motorische – en sensorische ontwikkeling kunnen hebben en hoe je daar op een speelse manier thuis mee om kunt gaan.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest