De analyse van bijna vijftienhonderd respondenten die hun werkervaringen deelden in de enquête “Hoogsensitief en Werk(stress)” is afgerond. De première van de resultaten staat geprogrammeerd tijdens het HSP Congres op 13 oktober in Bussum. Voor de lezers van dit platform niettemin een inkijkje in de uitkomsten.

 

Goede sfeer

Op de vraag “Wat is belangrijk om goede werkprestaties te leveren?” geeft twee derde (66%) van de ondervraagde HSP aan dat het voor hen noodzakelijk is dat er een goede sfeer op de werkvloer is. Het is niet zo verrassend dat hoogsensitieve mensen gevoelig zijn voor sfeer. Dat komt onder andere door de sterk geactiveerde spiegelneuronen. Maar het is opvallend dat het voor zoveel hoogsensitieve werknemers (hsw) zelfs een noodzakelijke voorwaarde is.
Daarenboven is het wellicht nog opvallender dat eigenlijk iedereen (99%!) aangeeft last te hebben van een slechte sfeer. Voor meer dan helft van hsw (54%) wordt het zelfs onwerkbaar.

Daarmee is een goede sfeer op de werkplek veel belangrijker dan een goed salaris of veel autonomie. Op deze laatste twee punten is HR-beleid vaak gericht. Maar daarmee is dat beleid onvolledig. Overigens blijkt uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) dat alle werknemers sfeer op de werkplek belangrijk vinden. Voor HSP geldt dat alleen iets extremer.

 

Sociale signalen

Hoogsensitieve werknemers raken overprikkeld door een slechte sfeer. Met 93% is het de hoogst scorende werksituatie die als overprikkelend wordt ervaren. Zij pikken de sociale signalen die duiden op een slechte sfeer continu op. En daarbij doen ze dit ook nog eens snéller en ze verwerken deze vervolgens ook nog diepgaander. Uit hersenonderzoek door Acevedo (2014) bleek dat HSP meer details opmerken, meer invoelen en dieper nadenken over wat de signalen betekenen. Dat kost veel hersencapaciteit die ze niet op een andere manier in kunnen zetten.
In een werkomgeving met een slechte sfeer hebben hsw dan ook meer rust- en herstelmomenten nodig. Nemen ze die rust niet, dan gaan ze over hun grenzen heen en kunnen ze allerlei klachten ontwikkelen. Het soort klachten komt uitgebreid aan de orde tijdens het HSP Congres.

Een slechte sfeer staat dus op nummer één als het gaat om overprikkelende situaties. Maar ook andere sociale prikkels komen heftig binnen. Zoals het slechte humeur van een ander. Daarbij is het interessant te zien van welke persoon dat als het meest vervelend wordt ervaren: een leidinggevende, een collega of een klant/leerling/patiënt?

Je zou wellicht verwachten dat hoogsensitieve personen graag samenwerken. De uitkomsten zijn echter verrassender. Er is een verschil in mensen die graag samen aan één taak werken en zij die liever hun eigen taken uitvoeren.

Taken

Naast sociale prikkels kunnen ook specifieke taken overprikkelend zijn. Ik heb bekeken of er taken zijn die hoogsensitieve mensen meer overprikkelend vinden dan andere. Denk hierbij aan een presentatie geven, een gecompliceerde opgave moeten vervullen, veel telefoontjes krijgen of een deadline halen. Opvallend genoeg wordt ‘een presentatie geven’D niet als het meest overprikkelend ervaren.

Dit blijkt trouwens wél afhankelijk van de andere eigenschappen van de hsw, zoals introvertie, extravertie, hoogbegaafdheid, Strong Willed (SW) en High Sensation Seeker (HSS). Er blijken duidelijke verschillen tussen deze groepen te zijn. Zo vinden introverte hoogsensitieven het geven van een presentatie veel vaker overprikkelend. HSS vinden de meeste taken beduidend minder vaak overprikkelend. Echter zij voelen zich, net als de introverte HSP, relatief vaker onbegrepen. En dat – blijkt uit literatuur – is een groot risicopunt voor het optimaal functioneren van een werknemer.

Seminar

Op 13 oktober presenteer ik op het HSP Congres de resultaten van dit onderzoek naar hoogsensitieve werknemers. Ik ga specifiek in op het hogere risico dat hoogsensitieve mensen hebben op een burn-out en betrek daarbij de verschillende theoretische invalshoeken over het ontstaan van een burn-out en beschouw wat dat betekent voor hoogsensitieve mensen. Welke aspecten van de eigenschap Hoogsensitiviteit vergroten het risico op een burn-out? En wat zijn de voordelen van deze eigenschap op de werkplek?

Het onderzoek Hoogsensitief en Werk(stress) biedt namelijk unieke informatie over de werkervaringen van hoogsensitieve mensen. HR-professionals, arbo-artsen, managers en andere betrokkenen hebben hier substantieel profijt van. Het helpt hen voorkomen dat de (vaak excellent presterende) hoogsensitieve werknemers ziek worden.

Internationaal

Om deze kennis voor nog veel meer bedrijven toegankelijk te maken, voeren wij (een aantal HSP-professionals in vooralsnog Europese landen) dit onderzoek ook uit in andere taalgebieden. Op dit moment delen Spanjaarden en Argentijnen hun ervaringen. Binnenkort start het onderzoek in ieder geval ook in Italië, Duitsland en Zwitserland.

Wat wil jij weten?

Wat denk jij dat de meest overprikkelende taken zijn voor hoogsensitieve werknemers? Hebben ze vaker last van het slechte humeur van een collega, hun leidinggevende of eerder van een klant? Ik ben benieuwd wat jij verwacht en wat jij graag zou willen weten over hoogsensitieve mensen op het werk. Schrijf je reactie hieronder.

HSP+Werk+onderzoek - hoogsensitief

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest