Het is de week van de werkstress. Hoogsensitieve personen zijn gevoeliger voor stress. Maar zijn aan de andere kant zeer kundige werknemers.

In dit filmpje de uitleg hierover.
Het college in dit filmpje gaat niet specifiek over hoogsensitieve personen, maar over welke persoonlijkheidskenmerken je een goede werknemer maken.

Ze gaan uit van The Big Five; de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn extraversie (tegenovergestelde is introversie), conscientieusheid (nauwgezet en verantwoordelijkheidsgevoel, tegenover wanordelijk), openheid (openstaan voor veranderingen en nieuwsgierigheid), vriendelijkheid (aardig en zorgzaam zijn voor anderen, tegenover bazig) en neuroticisme (je makkelijk uit het veld laten slaan, het tegenovergestelde is emotionele stabiliteit).

De kenmerken waarmee je het meeste succes hebt op de werkvloer zijn: hoge score op conscientieusheid en lage score op neuroticisme.

Hoogsensitieve personen scoren vaak hoog op conscientieusheid. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en willen het graag goed doen. Ze scoren echter ook wat hoger op neuroticisme. Uit onderzoek van Elaine Aron is gebleken dat hsp sterke emotionele reacties hebben (overigens zowel positief als negatief). In het filmpje legt Scherder uit dat neuroticisme in de hersenen te zien is als minder regulatie van het emotionele centrum (amygdala). Daar zit ook het kunnen omgaan met stress.

Hoogsensitieve personen die te veel te maken krijgen met druk, stress of moeilijke situaties op het werk, kunnen dat niet altijd goed verwerken, waardoor de positieve eigenschappen kunnen ondersneeuwen.

Dit is slechts één van de invalshoeken. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over hoogsensitiviteit op de werkplek. Maar hopelijk maakt dit iets meer duidelijk over de gevoeligheid voor stress.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest