Die ene collega, die misschien niet zo opvalt, maar altijd betrokken is, werk opvangt in drukke tijden en perfect aanvoelt wat de klant/leerling/patiënt nodig heeft, is misschien wel hoogsensitief.

Taboe

Praten over hoogsensitiviteit op het werk is voor veel werknemers moeilijk. Dat heeft te maken met het beeld dat over Hoogsensitiviteit bestaat. Het zou ‘zweverig’ zijn, of ‘een hype’.

Niets is minder waar. Hoogsensitiviteit is een eigenschap die altijd al bestaan heeft. Het is zelfs aangetoond in het brein en onder meer dan honderd diersoorten.

Hoogsensitiviteit

De eigenschap houdt in dat je veel meer details waarneemt en die informatie diepgaand verwerkt.

Hoogsensitieve mensen horen/zien/voelen dingen die anderen ontgaan en denken dieper na voordat ze reageren. Ze lijken daardoor vaak beren op de weg te zien of geraakt te worden door ‘niets’. Soms leidt dat tot onbegrip of zelfs ruzies op de werkplek.

Talenten

Maar deze hoogsensitieve collega’s hebben belangrijke talenten. Talenten die elk team nodig heeft.

 

 1. Inlevingsvermogen
  Hoogsensitieve personen (HSP) kunnen zich heel goed inleven in anderen. Ze voelen de emoties van anderen en begrijpen de situatie waarin de ander zich bevindt alsof het om henzelf gaat. Daardoor kunnen ze zo goed aanvoelen wat hun klant/leerling/patiënt nodig heeft; uitleg, steun, aanmoediging of juist een strengere aanpak.
 2. Weloverwogen beslissen
  Toegegeven, over het algemeen zijn HSP geen snelle beslissers. Maar ze denken diep na over een situatie en wegen verschillende opties af, daarom zijn hun beslissingen vaak weloverwogen.
 3. Sterke intuïtie
  HSP nemen zoveel details waar dat ze een veel grotere bron van informatie hebben. Dit komt niet allemaal bewust binnen, maar vormt een sterke intuïtie. Als ze zeggen dat een beslissing ‘goed voelt’, kan je dat gerust aannemen.
 4. Details waarnemen
  Die kleine dingen die anderen ontgaan, zien HSP wel; foutjes in de tekst of niet passende aankleding. Als zorgvuldigheid belangrijk is, kun je daarom het beste een hoogsensitieve collega vragen.
 5. Oog voor het team
  De hersenen van hoogsensitieve mensen zijn zeer alert op sociale signalen. HSP doorzien daardoor vaak de sociale context en kunnen de belangen van een ieder goed inschatten. Ontzettend handig omdat wij als mensen ‘sociale dieren’ zijn.
 6. Creatief denken
  Onverwachte verbanden en vernieuwende oplossingen. HSP combineren alles wat ze opmerken met elkaar waardoor ze vaak creatieve ideeën hebben. Als er echt iets nieuws moet worden bedacht, vraag dan je hoogsensitieve collega. Maar geef hem of haar wel even de tijd om dit weloverwogen te doen!

Hoogsensitieve brein

Niet-hoogsensitieve collega’s hebben door de andere werking van hun brein een andere ervaring. Veel misverstanden op de werkvloer die ontstaan tussen hoogsensitieve en niet-hoogsensitieve werknemers hebben daarmee te maken. Daarom is kennis van de eigenschap een eerste vereiste. In het boek “Het Hoogsensitieve Brein” wordt uitgelegd hoe de hersenen van HSP werken, en komen in het slothoofdstuk tien talenten van hoogsensitieve mensen aan bod.

 

Talenten gebruiken

Wederzijds begrip is een eerste vereiste voor een goede samenwerking. Een tweede is dat ieder teamlid dat werk kan doen waar hij goed in is. Nu verwachtten we naar mijn mening te vaak dat iedereen alles zou moeten kunnen. Hoogsensitieve mensen schikken zich vaak naar de verwachtingen van anderen, maar zouden veel beter functioneren als zij hun echte talenten kunnen gebruiken.

Als je zelf hoogsensitief bent, breng je talenten dan in kaart en creëer de omstandigheden waarin je die optimaal in kunt zetten. Dat is zowel voor jezelf als voor je werkgever belangrijk.

 

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest