Terugkijkend op je leven beseffen dat een aantal cruciale momenten gekleurd zijn door je hoogsensitiviteit.

Terugblik
Rob Oele is in de zestig en gepensioneerd. Hij weet sinds een aantal jaar dat hij hoogsensitief is. Het is niet zo raar dat hij dat nog maar relatief kort weet. De eerste onderzoeken over deze eigenschappen verschenen pas in de jaren negentig van de vorige eeuw. Sinds hij begon te lezen over deze eigenschappen, viel het één en ander op zijn plek.
Het grootste deel van zijn leven vroeg hij zich af waarom hij alles zo intens beleefde. Waarom hij meer moeite moest doen om staande te blijven bij ingrijpende gebeurtenissen dan de mensen om hem heen.

Breuklijnen
Het etiketje hoogsensitiviteit zegt hem niets, maar kennis van deze eigenschap geeft hem wel verklaringen. Verklaringen voor die bepalende gebeurtenissen in zijn leven. Rob benoemt dit met een prachtige term; de breuklijnen. Dat zijn de momenten in je leven die achteraf gezien richting hebben gegeven aan je leven. Soms zijn het heftige episodes, maar het kunnen ook relatief kleine gebeurtenissen zijn.

Voor hoogsensitief.nl schreef Rob over deze episodes in zijn leven. En dat biedt een prachtige inkijk in het leven van een hoogsensitieve man. In zijn zeer persoonlijke verhalen zullen veel mensen zich herkennen.

Spanning aanvoelen
Veel ouders zullen herkennen dat hun hooggevoelige kind de stemming van de juf aanvoelt. Als kleuter voelde Rob de onderhuidse spanning van zijn juf die een overlevende van een concentratiekamp uit de oorlog was. Hij ging elke dag met buikpijn naar school. Zijn ouders begrepen niet wat er was. Achteraf is het logisch dat zo’n gevoelig jongetje met een steen in zijn maag naar school ging. Maar toen begreep niemand waarom kleine Rob het moeilijk had.

Onderpresteren
De naweeën van de oorlog speelden een centrale rol in zijn leven. Ook op de middelbare school verstijfde hij als zijn docent vertelde over diens kamp-ervaringen. Het had zo’n grote impact op de tiener Rob dat hij onder zijn niveau ging presteren. Een veel voorkomend fenomeen bij hoogsensitieve kinderen. Emotionele spanningen hebben een groot effect op de schoolprestaties. Te veel nadruk op leerproblemen versterkt dat vaak alleen maar. Echte aandacht voor het kind en zijn talenten heeft echter wel een positief effect. Rob had het geluk dat een andere docent hem aanvoelde, waardeerde en stimuleerde. Mooi te lezen wat dat met een tiener doet.

Intens waarnemen39715853-dsc05263w
In zijn studententijd ervoer hij dat bij hem prikkels veel intenser binnen komen. Tijdens een training werd hij letterlijk ziek van alle indrukken. Tegelijkertijd bleek het waarnemen ook zijn talent te zijn. Achteraf gezien kon hij een feilloze analyse maken en onderscheidde zich daarmee positief. Een belangrijke constatering voor de rest van zijn carrière. Bij veel hoogsensitieve mensen gaat het daar echter fout. Zij ervaren nadelen en concluderen daaruit dat zij het werk niet kunnen. Rob heeft datzelfde idee gehad, voelde zich tekortschieten, maar concludeerde uiteindelijk dat waarnemen zijn talent is. De foto’s bij dit blog zijn van Rob Oele.

Perfectionist
In zijn werk beet Rob zich vast in de projecten die hij oppakte. Hij wou het graag goed doen. Zowel op het werk als thuis. De voor hem onverwachte scheiding, schokte zijn wereldbeeld. Zoals veel hoogsensitieve mensen had hij veel tijd nodig om deze te verwerken. Mentaal, emotioneel en fysiek gebeurde er veel met hem. Uiteindelijk heeft hij nieuwe bakens weten te zetten en weer een nieuwe richting gevonden.

Besef
Elke keer als ik zijn blogs lees, raakt dat iets in mij. Het is mooi om achteraf die krachtige lijn van hoogsensitiviteit in een leven te zien. Er zijn zoveel mensen nog zoekende. Zoveel hoogsensitieve mensen voelen zich dobberen of zelfs afdrijven. Ze begrijpen niet wat er met hen gebeurt en waarom ze zo heftig reageren. Deze mensen gun ik ook dit inzicht dat Rob inmiddels heeft: hoogsensitief zijn maakt het leven vaak (pijnlijk) intens, maar gaat gepaard met unieke kwaliteiten.

Rob is van plan komend jaar over twee breuklijnen van recentere datum te schrijven.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest