Intense of diepgaande verwerking is één van de twee hoofdkenmerken van hoogsensitiviteit. Maar weinig mensen weten wat het precies inhoudt. In dit blog 20 dingen die je moet weten over intense verwerking:

 1. Intense verwerking is hét kenmerk waarop hoogsensitieve mensen zich onderscheiden van anderen. De gevoeligheid voor prikkels (het andere hoofdkenmerk van hoogsensitiviteit) komt namelijk bij meer mensen voor;
 2. Het wil zeggen dat informatie geanalyseerd wordt op risico’s en gevolgen op verschillende aspecten (feiten, emoties, sociale interactie etc.). Dit wordt ook het stop-en-check systeem genoemd. Vervolgens wordt bepaald wat de beste actie is. De optimale-optie-ambitie noem ik dit;
 3. Uit onderzoek met een fMRI-scanner is dit verschil met niet-hoogsensitieve mensen ook aangetoond. In onderzoek van Bianca Acevedo is aangetoond dat bij hoogsensitieve mensen meer hersengebieden oplichten bij het uitvoeren van opdrachten. Zij betrekken dus meer aspecten bij de verwerking van informatie;
 4. Door het stop-en-check-systeem zijn hoogsensitieve mensen goed in het analyseren en overzien van grote hoeveelheden informatie;
 5. Dit analyseren kost tijd en daardoor lijkt het soms alsof hoogsensitieve mensen besluiteloos zijn. Ze doen vaak lang over het nemen van een beslissing. Je kunt het echter ook zien als gedegen besluitvorming;
 6. Intense verwerking kan daarom gezien worden als het tegenovergestelde van impulsiviteit;
 7. Dit is dan ook het belangrijkste onderscheid ten opzichte van mensen met ADHD;
 8. Doordat informatie uit verschillende aspecten (feiten, emoties, sociale interactie etc) wordt meegenomen, hebben hoogsensitieve mensen vaak hoge normen over hoe mensen met elkaar om horen te gaan;
 9. Het rechtvaardigheidsgevoel is zeer hoog. Oneerlijkheid kunnen ze slecht verdragen. Ook als het gaat om andere mensen. Hsp zijn dan ook vaak begaan met de zwakkere groepen in de samenleving;
 10. Als vriendschappen anders lopen dan volgens hun normen, kunnen hsp zeer teleurgesteld raken. Vooral hoogsensitieve kinderen kunnen niet begrijpen waarom anderen soms zo onnadenkend reageren;
 11. Geweld of mishandeling in de media kan hen erg van slag maken. Vaak mijden hoogsensitieve mensen deze beelden;
 12. Hoogsensitieve kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al zeer wijze inzichten. Dat komt doordat zij informatie in (verrassend) verband kunnen brengen;
 13. Op school komen zij soms op hun geheel eigen redeneerwijze tot antwoorden of denken veel te moeilijk na over makkelijke opgaven waardoor ze onnodig fouten maken;
 14. De optimale-optie-ambitie leidt tot de wens alles in één keer goed te doen. Daardoor leveren hoogsensitieve mensen vaak hoge kwaliteit in hun werk;
 15. Het kan echter ook leiden tot een te hoge lat voor henzelf en daardoor te weinig zelfvertrouwen;
 16. Ook kan het leiden tot faalangst. Als alles in één keer goed moet, zijn fouten moeilijk te accepteren. Daarom beginnen veel hsp liever niet aan een taak waar ze niet zeker over zijn;
 17. Piekeren over (toekomstige) gebeurtenissen doen veel hsp, omdat ze zich altijd afvragen hoe het beter had gekund;
 18. Hsp zijn door hun intense verwerking zeer plichtsgetrouw, hebben een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail;
 19. In hun denkwijze en oplossingen zijn ze creatief;
 20. Intense verwerking is dus een prachtige kant van hoogsensitiviteit (die hoogsensitieve mensen soms in de weg kan zitten als ze niet geleerd hebben er goed mee om te gaan).

De verschillende punten hierboven komen ook terug in de testen over hoogsensitiviteit. Op de pagina’s ‘Kinderen’ en ‘Volwassenen’ kun je gratis testen downloaden om te checken op welke elementen van hoogsensitiviteit jij of je kind scoort.

Twintig feiten Intense verwerking hoogsensitieve personen
20 feiten intense verwerking hoogsensitieve personen

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest