Het SPARK-programma is een effectieve interventie die is ontwikkeld om de veerkracht van jongeren te vergroten. Specifiek richt het zich op het versterken van zelfwaardering, zelfeffectiviteit en zelfregulatievaardigheden, evenals het voorkomen van depressie bij adolescenten.

SPARK

Recentelijk hebben Kibe en collega’s dit programma toegepast bij 395 Japanse middelbare-schoolleerlingen van 15 en 16 jaar. Ilona Boniwell werkte aan dit onderzoek mee. Zij onderzocht deze interventie eerder, samen met Michael Pluess, bij tienermeiden in Engeland. Kibe en Boniwell wilden weten of de interventie in een Aziatische cultuur, net als in het Engelse onderzoek bleek, effectiever is voor hoogsensitieve leerlingen.

Middelbare scholieren

De interventie vond plaats op een privéschool in Tokyo, waar de leerlingen van plan waren een deel van het volgende studiejaar in het buitenland door te brengen. Het SPARK-programma omvatte zes lessen van elk een uur, waarin onderwerpen zoals veerkracht, omgaan met tegenslag en het begrijpen en aanpakken van negatieve gedachte- en gedragspatronen aan bod kwamen. Na de interventie, direct na afloop en drie maanden later, verzamelden de onderzoekers gegevens over verschillende aspecten, waaronder zelfwaardering (gemeten met de Rosenberg Self-Esteem Scale), zelfeffectiviteit (gemeten met de General Self-Efficacy Scale), veerkrachtfactoren (gemeten met de Bidimensional Resilience Scale) en depressieklachten (gemeten met de Birleson Depression Self-Rating Scale for Children). Daarnaast vulden de leerlingen de hoogsensitiviteitsvragenlijst in (Highly Sensitive Child Scale).

Toename zelfeffectiviteit

De resultaten waren opmerkelijk. Bij alle deelnemende studenten bleek de zelfeffectiviteit significant te zijn toegenomen na de interventie. Dit weerspiegelt het vertrouwen dat jongeren ontwikkelen in hun vermogen om toekomstige uitdagende situaties aan te kunnen.

Een interessante bevinding was dat hoogsensitieve leerlingen aanvankelijk lagere niveaus van zelfwaardering en zelfeffectiviteit hadden, evenals meer depressieve klachten in vergelijking met hun niet-hoogsensitieve klasgenoten. Echter, na deelname aan de SPARK-interventie ervoeren de hoogsensitieve leerlingen aanzienlijke afname van depressieve klachten en een aanzienlijke toename van zelfwaardering en zelfeffectiviteit. Dit in tegenstelling tot hun niet-hoogsensitieve klasgenoten, waarbij deze veranderingen minder uitgesproken waren.

Meer profijt

Deze bevinding is in lijn met eerdere onderzoeken die suggereren dat hoogsensitieve individuen meer profijt hebben van positieve interventies, zoals deze veerkrachtinterventie.

De resultaten van dit onderzoek bieden waardevol inzicht in de behoeften van hoogsensitieve jongeren en benadrukken het belang van aangepaste interventies voor deze groep. Het SPARK-programma kan als effectieve methode dienen om hoogsensitieve jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van veerkracht, zelfvertrouwen en het omgaan met uitdagingen in hun leven.

 

Ondersteuning voor jongeren

Hoogsensitiviteit is een prachtige eigenschap die het leven van jongeren op unieke wijze kleurt. Door hen te voorzien van de juiste tools om met de ups en downs van het leven om te gaan, kunnen we hen helpen om te gedijen en hun volledige potentieel te bereiken. Het SPARK-programma is een waardevol instrument dat jongeren de veerkracht en zelfbevestiging biedt die ze nodig hebben om succesvol en evenwichtig op te groeien.

Bron: Kibe C., Suzuki M., Hirano M., Boniwell I. (2020) Sensory processing sensitivity and culturally modified resilience education: Differential susceptibility in Japanese adolescents. PLoS ONE 15(9): e0239002

Esther Bergsma, is expert Hoogsensitiviteit, initiator van Hoogsensitief.NL en auteur van een vijftal boeken over hoogsensitiviteit. Ze verzorgt presentaties en opleidingen voor professionals over hoogsensitieve mensen en kinderen vanuit een wetenschappelijke invalshoek.

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest