Jongens zijn net zo vaak hoogsensitief als meisjes. Maar uit onderzoek van WerkZorgCombinatie blijkt wel dat er verschillen zijn. De belangrijkste verschillen:

  1. Fysiek gevoeliger
    Meisjes zijn vaker dan jongens gevoelig voor fysieke prikkels. Van alle hoogsensitieve jongens is 12% hiervoor niet gevoelig. Bij de meisjes is dat maar 6%. Meisjes hebben vaker een sterk reukvermogen en zijn gevoeliger voor pijn (52% tegenover 38% van de jongens). Dat verschil blijft. Veertig procent van de vrouwen is gevoelig voor pijn tegenover 32% van de mannen. Ook zijn meisjes en vrouwen wat vaker gevoelig voor smaken (22% van de meisjes en 15% van de jongens). Volwassen mannen zijn minder gevoelig voor harde geluiden dan vrouwen (69% van de mannen en 83% van de vrouwen) en voor licht (51% tegenover 71%).
  2. Meisjes zijn vaker perfectionistisch.
    Zestig procent van de meisjes is perfectionistisch. Van de hoogsensitieve jongens is dat 45%. Opvallend is dat onder zowel mannen als vrouwen 75% perfectionistisch is. Een ontzettend hoog aantal! Perfectionistisch zijn betekent dat je alles helemaal goed wilt doen. Daardoor vindt iemand al snel dat hij het niet goed genoeg doet. Zelfkritiek komt dan ook veel voor. Twee derde van de hoogsensitieve volwassenen vindt het lastig dat zij zo kritisch voor zichzelf is. En 65% geeft aan dat perfectionisme hen op het werk in de weg zit. Het zou mooi zijn als wij als ouder onze hoogsensitieve kinderen hier al de vaardigheden voor kunnen meegeven, zodat zij daar later niet mee hoeven te worstelen.
  3. Jongens lastiger te corrigeren.
    Ouders van jongens noemen vaker dan ouders van dochters dat zij het corrigeren van hun kind lastig vinden (41% tegenover 33%). Ouders van dochters noemen juist vaker dat zij het lastig vinden dat hun kind reageert op hun stemming (53% tegenover 43%).

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest