In aflevering 2 van Sophie in de Mentale Kreukels komt Hoogsensitiviteit aan bod en de stressgevoeligheid van hoogsensitieve mensen. Witte Hoogendijk – auteur van het boek Van Big Bang tot Burn-out, en psychiater en hoogleraar – noemt HSP niet expliciet maar beschrijft wel alle kenmerken.

 

Hoogendijk

Sophie Hilbrand maakt een serie over burn-out en waarom er steeds meer mensen lijken te zijn die daar last van hebben. Ze vraagt Hoogendijk naar zijn visie op burn-out. Hij verwacht dat het aantal mensen met een burn-out steeds verder zal toenemen. De reden daarvoor is dat de maatschappij zoveel prikkels geeft, terwijl een deel van de mensen daar zeer gevoelig voor is. Bekijk hier de aflevering.

Voorzichtiger

Hij geeft aan dat er een groep van ongeveer 20% is die voorzichtiger is dan de gemiddelde mens. Tachtig procent zijn durfals en twintig procent van de mensen zijn veel opmerkzamer – “die kijken of de besjes in het eten wel veilig zijn”. Die specialisatie zie je bij heel veel diersoorten. Voor de evolutie is dit van groot belang geweest, ook voor mensen. Maar volgens Hoogendijk erkennen we het belang van de voorzichtiger groep niet meer. We zeggen – zo stelt hij – ‘je bent wel erg voorzichtig, neem maar pillen tegen je angst’. Het gedrag willen we onderdrukken, terwijl het normaal gedrag is. We moeten weer het voordeel van die voorzichtiger strategie erkennen in de samenleving.

Evenwicht

Geweldig dat deze psychiater en hoogleraar dit aankaart, ook al noemt hij de term hoogsensitiviteit niet expliciet. Hij verwijst naar decennia onderzoek naar de gevoeligheid voor de omgeving van 20% van de populatie. Dat is zowel geconstateerd bij meer dan 100 diersoorten als bij mensen. Tachtig procent reageert snel en direct, twintig procent scant eerst de omgeving en handelt dan pas. Die verhouding van 80-20 is van belang voor het overleven van de soort. De strategieën vullen elkaar aan. Als er slechts één strategie zou zijn, dan zou de soort snel uitsterven. Michael Pluess noemt deze bevindingen in zijn theorie naar Environmental Sensitivity. De mensen die gevoeliger zijn noemt hij – met verwijzing naar Elaine Aron – hoogsensitief.

Voordeel

Hoogendijk zegt dat we de voordelen van die voorzichtiger strategie niet meer zien. De maatschappij lijkt vooral gericht op veel en snel. Er komen steeds meer prikkels bij, die iedereen moet kunnen hanteren. De last die twintig procent hiervan ervaart, wordt aan de individuen verweten: neem maar pillen! Terwijl Hoogendijk het logisch vindt dat mensen met deze strategie niet met de ratrace mee kunnen. Zij brengen iets anders in de samenleving.

HSP

Die voorzichtiger strategie is de beschrijving van hoe hoogsensitieve mensen omgaan met nieuwe situaties. Lees hier een beschrijving van het hoogsensitieve brein. Hoogendijk pleit ervoor dat de groep die voorzichtiger is ingesteld – de HSP – hun leefomgeving aanpast aan wat ze nodig hebben. Dus met een vriend afspreken in plaats van met een hele grote groep. Niet meegaan met  wat iedereen doet, maar bewust kiezen wat goed voor jezelf is. Als je van jezelf weet dat je tot die twintig procent behoort, weet dan dat je gevoeliger bent voor stress en dat je daar rekening mee zal moeten houden. Maar weet ook dat jouw benadering van situaties onmisbaar is voor de samenleving. Sta voor je talenten!

 

 

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest