Door: Barbara Veer

Steeds vaker gaan ouders en verzorgers op zoek naar een school, die beter aansluit bij de behoeftes van onze kinderen. We kiezen liever voor een school die ietsje verder weg is, dan de dichtbij zijnde school om de hoek, wat zo veel makkelijker is.

Maar hoe vinden we eigenlijk de ‘juiste’ school?
Steeds meer scholen komen stap voor stap tot het besef, dat ze anders moeten gaan ontwikkelen. Want er wordt een ontwikkeling ‘gevraagd’, die zorg draagt voor een betere aansluiting op de belevingswereld en de leervoorkeuren van de kinderen van deze generatie.

Wat is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling?
Er is bijvoorbeeld een interessante relatie tussen de werking van de twee verschillende hersenhelften, de linker- en de rechterhersenhelft, en de leervoorkeuren van de huidige generatie kinderen. Er zijn bijvoorbeeld kinderen, die de voorkeur hebben om de linkerhersenhelft vaker te gebruiken. Deze hersenhelft is meer rationeel georiënteerd. Hiermee wordt gedacht, gerekend, gepland etc. Daarnaast zijn er kinderen, die er meer de voorkeur aan geven om de rechterhersenhelft te gebruiken. Deze wordt met name gebruikt bij creatieve processen, de intuïtie, de fantasiewereld en bij visualisaties.

Met name hooggevoelige kinderen (en eigenlijk de meeste kinderen van de huidige generatie, die in verschillende mate hooggevoelig zijn) hebben vaker de voorkeur om hun rechterhersenhelft te gebruiken. Terwijl het onderwijs nog voornamelijk zo ingericht is, dat het de linkerhersenhelft aanspreekt. Een heel groot deel van de schoolmethodes, de lesstof en de testen en toetsen zijn hierop gericht.

Verschil tussen vraag en aanbod op school
Alleen al deze constatering maakt het wellicht duidelijker, dat er vaak een verschil is tussen aanbod en vraag. En dat slechte prestaties op school niet altijd betekenen, dat een kind onvoldoende intelligentie heeft. Het zou evengoed aan de manier waarop de lesstof wordt aangeboden kunnen liggen!
Als ouders en verzorgers los je dit niet een, twee, drie op. Wel is dit inzicht handig bij het maken van een schoolkeuze en om de scholen bij deze ontwikkeling te kunnen helpen.

Er zijn namelijk heel veel verschillende scholen, ieder met zijn eigen visies en overtuigingen. Bijvoorbeeld scholen die al dan niet gebaseerd zijn op een geloof en/of op ‘conservatieve’ normen en waarden. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld de ‘vrije scholen’ en het ‘Daltononderwijs’. Dit zijn enkele voorbeelden van scholen, die zich vanuit hun visie al meer oriënteren op bijvoorbeeld de verschillende leervoorkeuren van kinderen en rekening houden met hun belevingswereld. Ook gaan ze uit van het vermogen van kinderen om eigen keuzes te maken hetgeen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde bevordert.
En dan is er nog een hele nieuwe ontwikkeling in het schoolaanbod, de zogenaamde IBBO scholen. Dit staat voor ‘Ik Ben Bewust Onderwijs’. Deze scholen zijn o.a. speciaal opgericht voor de (in meer of mindere mate) hooggevoelige kinderen en kinderen van onze huidige generatie. Meer informatie over deze scholen en locaties is te vinden via de website ibbo.nl

Ken de leervoorkeuren en belevingswereld van kinderen
Het is dus handig, dat je als ouders en verzorgers de leervoorkeuren en de belevingswereld van je eigen kind(eren) probeert in te gaan schatten. En ook, dat je goed inzicht hebt, in het verschillende aanbod van scholen. Zo kan je nog gerichter vragen stellen op zoek naar de ‘juiste’ school.

Stel de juiste vragen op school
Op zoek naar de ‘juiste’ school zou ook kunnen betekenen, dat je tussentijds van school gaat veranderen. Als je bijvoorbeeld bemerkt, dat een kind niet tot zijn recht komt, niet goed mee kan komen en veel energie verliest op school en gesprekken met de huidige school op niets uitlopen.

Enkele vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen:
Wat voor aanbod heeft een school voor kinderen met verschillende leervoorkeuren?
Door deze vraag te onderzoeken kan je proberen te voorkomen, dat jouw kind niet goed tot haar of zijn recht komt qua schoolresultaten. En zo al op jonge leeftijd onzeker wordt, als basis voor de rest van het leven. Een kleine aanpassing kan vaak al grote positieve gevolgen hebben voor de leerprestaties en voor het zelfvertrouwen van een kind.
Dus vraag eens of het aanbod van de leerstof op verschillende manieren op te pakken is. Bijvoorbeeld op een, door een kind zelf gekozen creatieve manier, zodat het hierbij ook de rechterhersenhelft kan gebruiken.

Heeft het personeel het vermogen om kinderen ook echt te ‘zien’ en in te schatten wat zij nodig hebben? (En zo ja, waar blijkt dat uit? Vraag om voorbeelden).
Vraag bijvoorbeeld eens gericht aan de leerkracht van jouw kind, wat hij of zij ‘ziet’ ten aanzien van jouw kind. En wat hij of zij daarvoor inzet om het beter te kunnen ondersteunen. En kijk bij het antwoord of dit ook voor je eigen gevoel klopt… Mocht dit laatste niet het geval zijn, vertel dan wat jij ziet en weet en doe eventueel zelf een suggestie tot verbetering. Of raadpleeg (samen) een collega-leerkracht of interne ondersteuner.
Of vraag bij een nieuwe school eens naar voorbeelden van een situatie, die om een andere aanpak vroeg. En hoe ze dit vervolgens hebben opgelost en wat het uiteindelijke resultaat was.

Zijn er bijvoorbeeld stilteruimtes binnen de school, waar een kind zich even rustig terug kan trekken, al dan niet met schoolwerk?
(Hoog)gevoelige kinderen hebben vaak even een plekje voor zichzelf nodig, weg uit de drukte van de klas. Door deze drukte kunnen ze overprikkeld raken en vaak niet meer goed denken c.q. leren. Wat leerprestaties ook weer zou kunnen verminderen. In een stilteruimte kunnen ze dan even ‘ontladen’ en ook rustiger werken.

Zijn er aanvullende creatieve uitdagingen? En zijn de randvoorwaarden etc. gewaarborgd?
Onderzoek of vraag eens welk aanbod een school verder nog heeft voor kinderen, naast de ‘verplichte’ leerstof. Is er bijvoorbeeld veel ruimte voor kinderen om op een creatieve manier bezig te zijn? Zijn er ook voldoende ‘leuke’ activiteiten om even te ‘ontladen’? Is dit een bewuste keuze van de school?
En zijn de overige randvoorwaarden goed gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld met ‘pesten’ op een school. Is dit een actief beleid of alleen schriftelijk?

Bewustwording is een win-win situatie
Ook al lopen ouders en verzorgers nog tegen beperkingen aan, door het stellen van goede vragen kan je niet alleen zelf een bewuste keuze maken, maar ook een school helpen bewuster te worden van het soort aanbod waar steeds meer kinderen, ouders en verzorgers naar op zoek zijn.

Zo helpen we allereerst onze kinderen en helpen we zo ook indirect mee aan de ontwikkelingen in het onderwijs. En creëren we zo betere randvoorwaarden waarbinnen onze kinderen kunnen functioneren.

Concluderend, hebben we dus wel degelijk invloed. En via de (hernieuwde) schoolkeuze en door het stellen van vragen kunnen we onze kinderen een fijne en passende schooltijd bieden én scholen helpen met het bewustwordingsproces.

Dat lijkt mij pas een win-win situatie : )

Hartelijke groet,
Barbara Veer

Barbara Veer is coach gericht op Hoog gevoeligheid & Bewustwording. En auteur van het boek ‘Hallo, ik ben Gwen

Hoogevoeligkind school kiezen

Please follow and like us:

Pin It on Pinterest